Szkolenie ozonowe - Świadectwo Kwalifikacji


Szkolenie przeznaczone jest dla osób dokonujących napraw, demontażu, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu lub/i regeneracji substancji kontrolowanych oraz obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz zajmujących się obrotem tymi substancjami (grupa II). Po zakończeniu szkolenia kursant otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu kursu "Substancje Kontrolowane" wraz z Świadectwem Kwalifikacji, które jest ważne przez 5 lat od daty wydania.

Szkolenie i egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany jest na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U nr 121, poz. 1263) i § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 16 sierpnia 2004 w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectw kwalifikacyjnych w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. Nr 195, poz. 2009).

>>ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Kontakt:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
86-031 Osielsko, Niwy ul. Szosa Gdańska 40
tel. 52 324 05 25, kom. 784 075 860, fax 52 324 05 29
www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

Organizator:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Miasto:
Osielsko Niwy
Adres:
Szosa Gdańska 40
Start:
2013-07-12
Koniec:
2013-07-13