Uprawnienia Elektroenergetyczne dla chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji


Szkolenie przeznaczone dla osób obsługujących, konserwujących, remontujących, montujących lub wykonujących prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (grupa I) oraz zajmujących się eksploatacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (grupa II). Kurs wraz z Państwowym Egzaminem Kwalifikacyjnym umożliwiającym otrzymanie uprawnień elektroenergetycznych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz.828 i Dz.U. Nr 129 poz. 1184 z 2003r. oraz Dz. U. Nr 141 poz.1189 z 2005 r.).

>>ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Kontakt:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
86-031 Osielsko, Niwy ul. Szosa Gdańska 40
tel. 52 324 05 25, kom. 784 075 860, fax 52 324 05 29
www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

Organizator:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Miasto:
Osielsko Niwy
Adres:
Szosa Gdańska 40
Start:
2013-06-07
Koniec:
2013-06-07