Uprawnienia Elektroenergetyczne HVACR


Szkolenie przeznaczone dla osób obsługujących, konserwujących, remontujących, montujących lub wykonujących prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (grupa I) oraz zajmujących się eksploatacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (grupa II). Kurs wraz z Państwowym Egzaminem Kwalifikacyjnym umożliwiającym otrzymanie uprawnień elektroenergetycznych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz. 828 i Dz.U. Nr 129 poz. 1184 z 2003 r. oraz Dz. U. Nr 141 poz. 1189 z 2005 r.).

Kontakt:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65
tel. 52 374 80 73, kom. 504 241 764
www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

Zgłoszenia od osób lub firm zainteresowanych szkoleniami przyjmują:
Magdalena Firgolska – tel. 504 241 764, 504 241 927, 52 374 80 73; e-mail: magdalena.frigolska@metalko.com.pl
Grzegorz Starszak - tel. 504 241 764, 784 075 860, 52 374 80 73; e-mail: grzegorz.starszak@metalko.com.pl

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji z Bydgoszczy organizuje szkolenia z zakresu chłodnictwa freonowego, chłodnictwa amoniakalnego, wentylacji, klimatyzacji oraz klimatyzacji samochodowej, pozwalające podnieść kwalifikacje zawodowe lub otrzymać wymagane prawem zaświadczenia. Szkolenia przeznaczone są dla osób związanych z branżą HVACR.

Organizator:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Miasto:
Bydgoszcz
Adres:
Al. Wojska Polskiego 65
Start:
2015-06-22
Koniec:
2015-06-22