Urządzenia chłodnicze na amoniak (NH3)


Modułowy system szkoleń® - Moduł uzupełniający CH–d: Amoniakalne urządzenia chłodnicze: Bezpieczeństwo dla obsługi, otoczenia oraz środowiska naturalnego


Czas trwania: 2 dni po 8 godzin dziennie – ogółem 16 godzin + Test

W programie szkolenia:

1 DZIEŃ SZKOLENIA
Rozpoczęcie szkolenia. Czynności organizacyjne (0,5 h)
1. Wprowadzenie do techniki chłodniczej (1 h)
Budowa i zasada działania jednostopniowego urządzenia chłodniczego, wykres termodynamiczny ciśnienie-entalpia, wpływ ciśnienia skraplania i parowania na działanie urządzenia, dochłodzenie oraz przegrzanie w urządzeniu jednostopniowym, obieg rzeczywisty.
2. Przepisy prawne w zakresie stosowania czynników chłodniczych (1 h)
Międzynarodowe regulacje prawne w zakresie stosowania czynników chłodniczych, bezpieczeństwo instalacji i urządzeń chłodniczych wg normy PN – EN 378, instalacja chłodnicza jako urządzenie ciśnieniowe wg Dyrektywy PED Unii Europejskiej, kompetencje osób w świetle postanowień normy PN-EN 378.
3. Amoniak jako czynnik chłodniczy (2 h)
Własności termodynamiczne i cieplne, własności chemiczne, własności bezpieczeństwa użytkowania (palność i wybuchowość), oddziaływanie na organizm ludzki (własności trujące), oddziaływanie na produkty żywnościowe i środowisko naturalne, wykrywanie amoniaku.
4. Wpływ substancji zanieczyszczających na działanie, obsługę i bezpieczeństwo obiegu chłodniczego (2 h)
5. Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne amoniakalnych urządzeń chłodniczych (2 h)
Zakończenie pierwszego dnia szkolenia: 16.30


2 DZIEŃ SZKOLENIA
6. Oleje smarne do amoniakalnych urządzeń chłodniczych (1 h)
Funkcje oleju w sprężarce chłodniczej, podstawowe wymagania stawiane olejom chłodniczym, rodzaje olejów do sprężarek amoniakalnych, własności fizykochemiczne, wpływ warunków pracy urządzenia na własności oleju, gospodarka olejem.
7. Płyny robocze do amoniakalnych urządzeń chłodniczych o chłodzeniu pośrednim (1 h)
Wymagane własności chłodziw, chłodziwa stosowane w amoniakalnych urządzeniach chłodniczych (woda, solanki, glikole, lód zawiesinowy, dwutlenek węgla), korozyjne własności chłodziw.
8. Sprężarki i aparaty do amoniakalnych urządzeń chłodniczych (2 h)
Sprężarki tłokowe dławnicowe i semihermetyczne, sprężarki śrubowe, parowniki do chłodzenia powietrza (wentylatorowe chłodnice powietrza) i cieczy (płaszczowo-rurowe i płytowe), skraplacze chłodzone powietrzem (wężownicowe – lamelowe), wodą (płaszczowo-rurowe i płytowe) oraz wodą i powietrzem (natryskowo-wyparne).
9. Podstawowe zagrożenia spowodowane wyciekiem amoniaku (2 h)
10. Zabezpieczenia amoniakalnych urządzeń chłodniczych i środki zapobiegania awariom (2 h)
11. Test pisemny
Test wyboru - 20 pytań.

 

 

Organizator:
Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji - I.P.P.-U. MASTA
Miasto:
Gdańsk
Adres:
Start:
2015-08-25
Koniec:
2015-08-26