Urządzenia chłodnicze podlegające nadzorowi UDT - dokumentacja


Szkolenie umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących sporządzania, kompletowania dokumentacji powykonawczej urządzeń chłodniczych i ziębniczych podlegających dozorowi technicznemu UDT. Szkolenie zorganizowane jest w ścisłej współpracy z UDT.

Szkolenie jest przeznaczone dla:
 • Właścicieli urządzeń chłodniczych, firm projektowych i firm wykonujących, modernizujących, naprawiających instalacje chłodnicze amoniakalne i freonowe.

Cel szkolenia - uzyskanie:
 • Wiedzy i umiejętności dotyczących sporządzania dokumentacji powykonawczej urządzeń chłodniczych i ziębniczych podlegających dozorowi technicznemu.
 • Zaświadczenia o ukończeniu seminarium organizowanego wspólnie z UDT - zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Tematyka szkolenia:
 • Elementy instalacji podlegające odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Elementy instalacji- przykłady.
 • Dokumenty potrzebne do rejestracji instalacji.
 • Certyfikaty i świadectwa zgodności.
 • Zasady opracowania dokumentacji instalacji powykonawczej, schemat instalacji wraz z lokalizacją urządzeń.
 • Dobór i obliczenia ciśnieniowych przyrządów nadmiarowych (zawory bezpieczeństwa, itp.).

Organizacja szkolenia:
 • Szkolenie organizowane przy udziale Urzędu Dozoru Technicznego.
 • Miejsce szkolenia: Kujawsko - Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji.
 • Zajęcia poprowadzą:
  • ekspert Urzędu Dozoru Technicznego,
  • ekspert Krajowego Forum Chłodnictwa (osoba o wielotetnim stażu w zakresie projektowania, nadzorów autorskich i inwestorskich, opracowywania ekspertyz w dziedzinie chłodnictwa).
 • Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.
 • Seminarium jednodniowe.

Kurs jest jednodniowy.

Kontakt:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65 (Metalko)
tel. 52 374 80 73, kom. 504 241 764
www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

Zgłoszenia od osób lub firm zainteresowanych szkoleniami przyjmują:
Magdalena Firgolska – tel. 504 241 764, 504 241 927, 52 374 80 73; e-mail: magdalena.frigolska@metalko.com.pl
Grzegorz Starszak - tel. 504 241 764, 784 075 860, 52 374 80 73; e-mail: grzegorz.starszak@metalko.com.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji z Bydgoszczy organizuje szkolenia z zakresu chłodnictwa freonowego, chłodnictwa amoniakalnego, wentylacji, klimatyzacji oraz klimatyzacji samochodowej, pozwalające podnieść kwalifikacje zawodowe lub otrzymać wymagane prawem zaświadczenia. Szkolenia przeznaczone są dla osób związanych z branżą HVACR.

 

Organizator:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Miasto:
Bydgoszcz
Adres:
Al. Wojska Polskiego 65
Start:
2015-04-09
Koniec:
2015-04-09