Zasady montażu i obsługi urządzeń chłodniczych


Modułowy system szkoleń ® - Moduł zasadniczy CH – 2
Zasady montażu i obsługi urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
Czas trwania: 2 dni po 8 godzin dziennie – ogółem 16 godzin + test

W pierwszym dniu szklenia omówione zostaną tematy takie jak:
- Zasady i etapy montażu urządzeń chłodniczych
Dokumentacja montażowa. Przygotowanie materiałów, narzędzi i placu budowy. Zasady montażu maszyn, aparatów i rurociągów z rur miedzianych i stalowych, połączenia nierozłączne i rozłączne. Zamocowania – sztywność i wytrzymałość. Czystość przy montażu.
- Próby ciśnieniowe i osuszanie
Pojęcia i pomiar nad- i podciśnienia. Cel i zasady wykonywania prób wytrzymałościowych, szczelności ciśnieniowej i próżniowej, dokumentowanie prób. Podstawy osuszania instalacji chłodniczej. Obowiązujące przepisy bezpieczeństwa podczas prowadzenia prób.
- Napełnianie urządzenia płynami roboczymi i rozruch
Opakowanie, transport i przechowywanie płynów roboczych i olejów do urządzeń chłodniczych. Napełnianie instalacji płynami roboczymi. Kryteria prawidłowego napełnienia. Zasady bezpieczeństwa podczas napełniania. Dokumentowanie napełnienia i wypuszczania płynów roboczych. Pierwszy rozruch.
- Ogólne zasady obsługi urządzeń
Obsługa ”ręczna” bezpośrednia a ruch automatyczny, odstawienie urządzenia na czas krótki i długi; konserwacja urządzenia; specyfika obsługi urządzeń chłodniczych pracujących na różnych czynnikach chłodniczych, przestrzeganie instrukcji producenta.
- Odczyt i wykorzystanie parametrów pracy
Przyrządy pomiarowe związane z parownikiem i skraplaczem: manometry, termometry; Pomiar poziomu. Interpretacja i wykorzystanie odczytów z przyrządów do regulacji urządzenia chłodniczego. Prawidłowe i nieprawidłowe parametry pracy.
- Podstawowe czynności związane z obsługą urządzenia chłodniczego
Sprawdzanie szczelności. Zapewnienie prawidłowego odolejania. Odpowietrzanie. Utrzymywanie suchości wewnętrznej urządzenia. Czystość zewnętrzna i wewnętrzna. Obsługa zaworów odcinających, zwrotnych i bezpieczeństwa, szczelność zewnętrzna i wewnętrzna zaworów; specyfika obsługi przy różnych czynnikach chłodniczych.

W drugim dniu szklenia omówione zostaną tematy takie jak:
- Zapobieganie awariom oraz zasady zachowywania się podczas awarii urządzeń chłodniczych
Zagrożenia występujące podczas eksploatacji. Najczęstsze przyczyny awarii urządzeń chłodniczych i możliwości zapobiegania. Przegląd stosowanych zabezpieczeń chroniących przed wzrostem ciśnień i temperatur. Dopuszczalne szkodliwe stężenia czynników chłodniczych i wentylacja. Sprzęt i ubiór roboczy i ochronny. Scenariusz sytuacji awaryjnej i zasady zachowania się podczas awarii.
- Zasady montażu i obsługi sprężarkowych pomp ciepła
 

Po zakończenu wykładów przewidziany jest test pisemny, który jest testem wyboru (20 pytań).

>>POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić:

>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 

Organizator:
Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji - I.P.P.-U. MASTA
Miasto:
Gdańsk
Adres:
Gabriela Narutowicza 11/12
Start:
2013-12-10
Koniec:
2013-12-11
Dokumenty do pobrania:
PROGRAM SZKOLENIA CH-2