Opublikowane badania BSRIA World Market Intelligence dotyczące ogrzewania, monitoruje globalne i regionalne rynki ciepła oraz ich dynamikę w zakresie technologii, wielkości sprzedaży i konkurencji. Raport objaśnia praktyki grzewcze w różnych regionach i krajach, przyglądając się wpływowi polityk i innowacji technologicznych mających na celu zmniejszenie emisji CO2 i reagowanie na oczekiwania konsumentów.

Dochodzenie BSRIA w sprawie udziałów rynkowych w poszczególnych krajach ujawnia dynamiczną zmianę konkurencyjności, ponieważ wielcy gracze przechodzą na rozwijające się lub szybciej rozwijające się rynki.

Raport BSRIA donosi, że na całym świecie prawie wszystkie największe rynki światowe odnotowały pozytywne zmiany zarówno w zakresie kotłów domowych, jak i sprzedaży pomp ciepła. Podczas gdy pompy ciepła są głównie instalowane w nowych budynkach, kotły są sprzedawane głównie w celu wymiany. Prawodawstwo odgrywa ważną rolę zarówno dla rodzaju produktów, jak i efektywności energetycznej, komfortu i sterowania.

Według raportu BSRIA:

Region Azji i Pacyfiku pozostaje największym rynkiem grzewczym na świecie pod względem wielkości, pomimo spadku wielkości sprzedaży w 2018 r. o 8%. Dominują kotły wiszące, bez kondensacji, ale pompy ciepła są coraz ważniejsze osiągając 40% rynku w tym regionie. Chiny, zdecydowanie największy rynek grzewczy, odnotowały mieszane wyniki w 2018 r., kiedy to kotły domowe odnotowały znaczny spadek sprzedaży.

W Europie przepisy ErP zapewniły, że na rynku dominuja kotły kondensacyjne. Turcja właśnie wprowadziła podobne przepisy, które wprowadzają obowiązkową technologię kondensacji. Tendencja odchodzenia od stojących kotłów w kierunku typu wiszącego nadal trwa, a w 2018 r. zaobserwowano 6% wzrost, który ma miejsce zarówno w Europie Zachodniej, jak i Wschodniej.
Europa odnotowała również dynamiczny wzrost o 13% na rynku pomp ciepła; Francja jest silnym liderem na rynku pod względem liczby sprzedanych jednostek, a Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia i Wielka Brytania są rynkami z rekordowymi wzrostami sprzedaży.

Ogrzewanie w Ameryce Północnej jest nadal zdominowane przez piece, jednak kotły kondensacyjne naścienne nadal silnie wpływają na rynek mieszkaniowy, gdzie stanowią obecnie 36%.

 

Na grafice: Światowa dynamika sprzedaży kotłów domowych w latach 2016 - 2018