Nieodpłatne spotkanie Akademia Pożarnictwa odbędzie 04.10.2016 w Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy. Warsztaty skierowane do osób uczestniczących w procesie realizacji inwestycji budowlanych, zainteresowanych aktualną wiedzą z zakresu przepisów, wytycznych i nowych rozwiązań.

Przedstawione będą następujące zagadnienia:

 • Nowe regulacje prawne w zakresie przepisów przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych.
 • Wentylacja oddymiająca: wymagania prawne, standardy techniczne do projektowania, podejście projektowe, błędy w projektowaniu, rola Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania.
 • Zrozumiałość komunikatu alarmowego podstawą skutecznej ewakuacji. Sygnalizator głosowy SG-Pgw2.
 • Strefy zagrożone wybuchem – wykrywanie pożarów węglowodorów na przykładzie trójpasmowej czujki podczerwieni PPW-40REx.
 • Integrować czy nie integrować? Systemy sygnalizacji pożarowej a automatyka pożarowa.
 • Nowoczesne oświetlenie awaryjne.
 • Zasady stosowania stacjonarnych detektorów gazów.
 • Zbiorniki przeciwpożarowe AMAGRTank
 • Wymóg wykonania instalacji teletechnicznych w budynkach wielorodzinnych zgodnie z rozporządzeniem Dziennik ustaw 1289 z dnia 22 listopada 2012 roku.
 • Fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne i ppoż (wg normy ISO 7010). Znaki i tablice BHP informacyjne i ostrzegawcze. Znaki i tablice budowlane.

W formie warsztatów odbęda się następujące zajęcia:

 • Jak szybko i bez problemów zaprojektować instalację sygnalizacji pożarowej? 
  Na spotkaniu zaprezentowane zostaną narzędzia wspomagające proces projektowania. Przeprowadzone zostaną konsultacje dotyczące nowych funkcjonalności.
 • Jak poprawnie wykonać instalacje teletechniczne w budynku wielorodzinnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Przykładowe rozwiązania techniczne wykonania instalacji wenątrzbudynkowej.
 • Jak poprawnie zaprojektować i wykonać Punkt Styku dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych?
 • Detekcja gazów oraz sterowanie wentylacją za pomocą systemów detekcji w garażach

Uczestnicy konferencji będą mogli skonfrontować teorię z praktyką podczas całodniowych wykładów, prezentacji czy pokazów w trakcie konferencji. Będzie można także zasięgnąć porad czy opinii technicznej oraz skonsultować projekty. 

O jakość merytoryczną Akademii dbają goście specjalni: bryg. mgr inż. Marek Zabrocki (Naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Gdyni, wiceprezes SITP Oddział Gdańsk) oraz bryg. w st. spocz. mgr inż. Ryszard Stępkowski (Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, Świętokrzyski Oddział SITP).

Informacje i zgłoszenia

Akademia odbywa się 4 października 2016 r. w hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymaga jedna wcześniejszej rezerwacji, poprzez:

Więcej szczegółów tutaj.

Portal HVACR.pl jest patronem medialnym wydarzenia.