Biznes

Certyfikat F-gazowy personalny czy firmowy

Pytanie czytelnika: Czy mój certyfikat F-gazowy dla personelu jest wystarczającym dokumentem do prowadzenia działalności, czy muszę uzyskać certyfikat UDT dla firm? Odpowiada Michał Dobrzyński, aveECO.

Słowackie certyfikaty F-gazowe - komentarz eksperta

Pytanie czytelnika: Jak wygląda ważność słowackich certyfikatów F-gazowych w Polsce i czy na ich podstawie będzie można uzyskać polski certyfikat firmowy? Odpowiada Michał Dobrzyński, aveECO - Physiotherm Polska

Czynnik R22: ograniczenia

Tylko do końca grudnia 2014 roku można legalnie stosować R22 pochodzący z odzysku podczas prac serwisowych istniejących urządzeń i instalacji ACR. Zregenerowany czynnik chłodniczy R22 jest dostępny w ograniczonej ilości.

Wymiana źródeł ciepła dla przedsiębiorców

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego - Norway Grants przedsiębiorcy mogą uzyskać dotację w programie „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Jaki będzie program PROSUMENT?

Trwają dyskusje nad systemem wsparcia dla instalacji prosumenckich. NFOŚiG zaprezentował postęp prac nad projektem systemu. W prezentacji uczestniczyło Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, które podało do publicznej wiadomości swoją opinię.

Podsumowanie kwartału i roku według SPIUG

Na podstawie rozmów z uczestnikami rynku budowlanego, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych podsumowało trendy rynku budowlanego i instalacyjno-grzewczego w IV kwartale 2013 r. i całym 2013 roku.

Łatwiej o uprawnienia budowlane?

Rząd planuje drugą transzę łagodzenia wymagań dostępu do zawodów regulowanych. Deregulacja ma objąć także samodzielne funkcje w budownictwie.

Wsparcie finansowe dla inwestycji OZE

Od stycznia 2014 roku przedsiębiorcy będą mieli możliwość uzyskania atrakcyjnej pożyczki przeznaczonej na finansowanie przedsięwzięć dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE).

Zdanie SPIUG w sprawie zmian w programie NFOŚiGW dopłat do kolektorów słonecznych

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG), jako organizacja zrzeszająca m.in. producentów kolektorów słonecznych zarówno próżniowych jak i płaskich, zdecydowała się zabrać bezstronny głos w dyskusji nad wprowadzeniem zmian od 01.10.2013 r. w programie dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych, zaproponowanych przez NFOŚiGW.

Zmiany w programie dopłat do solarów

Od 1 października br. w popularnym programie dopłat NFOŚiGW do kolektorów słonecznych, zostaną wprowadzone zmiany do umów zawieranych przez banki z klientami indywidualnymi. Choć nowe zasady gwarantują uzależnienie wysokości dopłat od powierzchni czynnej kolektora, co związane jest z efektywnością montowanych kolektorów, to zmiana ta powoduje, że część importerów i dystrybutorów obawia się spadku dochodu ze sprzedaży swoich kolektorów.