Biznes

Słowackie certyfikaty F-gazowe - komentarz eksperta

Pytanie czytelnika: Jak wygląda ważność słowackich certyfikatów F-gazowych w Polsce i czy na ich podstawie będzie można uzyskać polski certyfikat firmowy? Odpowiada Michał Dobrzyński, aveECO - Physiotherm Polska

Czynnik R22: ograniczenia

Tylko do końca grudnia 2014 roku można legalnie stosować R22 pochodzący z odzysku podczas prac serwisowych istniejących urządzeń i instalacji ACR. Zregenerowany czynnik chłodniczy R22 jest dostępny w ograniczonej ilości.

Wymiana źródeł ciepła dla przedsiębiorców

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego - Norway Grants przedsiębiorcy mogą uzyskać dotację w programie „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Jaki będzie program PROSUMENT?

Trwają dyskusje nad systemem wsparcia dla instalacji prosumenckich. NFOŚiG zaprezentował postęp prac nad projektem systemu. W prezentacji uczestniczyło Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, które podało do publicznej wiadomości swoją opinię.

Podsumowanie kwartału i roku według SPIUG

Na podstawie rozmów z uczestnikami rynku budowlanego, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych podsumowało trendy rynku budowlanego i instalacyjno-grzewczego w IV kwartale 2013 r. i całym 2013 roku.

Łatwiej o uprawnienia budowlane?

Rząd planuje drugą transzę łagodzenia wymagań dostępu do zawodów regulowanych. Deregulacja ma objąć także samodzielne funkcje w budownictwie.

Wsparcie finansowe dla inwestycji OZE

Od stycznia 2014 roku przedsiębiorcy będą mieli możliwość uzyskania atrakcyjnej pożyczki przeznaczonej na finansowanie przedsięwzięć dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE).

Zdanie SPIUG w sprawie zmian w programie NFOŚiGW dopłat do kolektorów słonecznych

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG), jako organizacja zrzeszająca m.in. producentów kolektorów słonecznych zarówno próżniowych jak i płaskich, zdecydowała się zabrać bezstronny głos w dyskusji nad wprowadzeniem zmian od 01.10.2013 r. w programie dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych, zaproponowanych przez NFOŚiGW.

Zmiany w programie dopłat do solarów

Od 1 października br. w popularnym programie dopłat NFOŚiGW do kolektorów słonecznych, zostaną wprowadzone zmiany do umów zawieranych przez banki z klientami indywidualnymi. Choć nowe zasady gwarantują uzależnienie wysokości dopłat od powierzchni czynnej kolektora, co związane jest z efektywnością montowanych kolektorów, to zmiana ta powoduje, że część importerów i dystrybutorów obawia się spadku dochodu ze sprzedaży swoich kolektorów.

Czy do transportu odzyskanych czynników są wymagane specjalne licencje lub uprawnienia?

Czy serwisant posiadający „Zieloną Kartę” może przywieźć do placówki PROZON odzyskany z instalacji czynnik R22 w ilości np. 100 kg? Czy do przewozu ilości nie większej niż 1 tonę, potrzebne są dodatkowe licencje lub uprawnienia na transport? Na pytania odpowiada ekspert: Michał Dobrzyński, Prezes Zarządu Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON.