Certyfikaty F-gazowe wydane zgodnie z przepisami prawnymi w którymkolwiek kraju unijnym są ważne we wszystkich krajach unijnych - na warunkach i przez okres, na który zostały wydany. Niektóre państwa mogą wymagać tłumaczenia przysięgłego takiego certyfikatu. Taki wymóg zapisano także w polskiej ustawie o SZWO i o F-gazach uchwalonej w maju 2015 r.

W art. 43 rodzimej ustawy czytamy:

Certyfikaty lub zaświadczenia wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej są uznawane, gdy posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski.

Zgodnie z legislacją F-gazową, do prowadzenia prac instalacyjnych i serwisowych w branży chłodnictwa - firma musi dysponować tzw. certyfikatem dla przedsiębiorców w zakresie F-gazów.

Wydaje mi się, że gdy za 2-3 miesiące wreszcie ruszy polski system certyfikacji, wówczas Urząd Dozoru Technicznego (który zapewne będzie pełnić funkcję Jednostki Certyfikującej w Polsce) uzna słowacki certyfikat personalny jako jeden z elementów wymaganych do uzyskania polskiego certyfikatu firmowego w zakresie F-gazów. Firmy, których kadra dysponuje słowackim certyfikatem personalnym, a które będą chciały uzyskać polski certyfikat firmowy, będą musiały wystąpić do UDT z wnioskiem o wydanie takiego dokumentu - bazując na polskim systemie, który wciąż (początek listopada 2015 r.) jest w trakcie organizacji.

Polskie certyfikaty F-gazowe będą bezterminowe. Ważność słowackich certyfikatów personalnych wynosi 3 lata, a firmowych - 1 rok.

Nasz ekspert: Michał Dobrzyński

aveECO - Physiotherm Polska
www.aveeco.pl

KONSULTING, SZKOLENIA I AUDYTY EKOLOGICZNE
ODZYSK, RECYKLING I UTYLIZACJA CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH
www.physiotherm.pl, www.facebook.com/physiothermpolska
NISKOTEMPERATUROWE KABINY NA PODCZERWIEŃ