Szkolenie, organizowane firmy aveECO i Meritum Competence, dostarcza i porządkuje wiedzę na temat obowiązków prawnych, związanych ze stosowaniem czynników HCFC i HFC. Obowiązki z zakresu ochrony środowiska wynikają nie tylko z najbardziej znanych przepisów o SZWO i o F-gazach. Warto zwrócić uwagę, że wiele prawnych obowiązków firm chłodniczych i klimatyzacyjnych nie jest przedmiotem kursów na "ozonowe świadectwo kwalifikacji".

Szkolenie "Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji? Kluczowe wymogi prawa ekologicznego dziś i jutro" skierowane jest głównie do firm instalacyjnych i serwisowych chłodniczych i klimatyzacyjnych, w których nie ma wydzielonego działu ochrony środowiska. Z kolei, pracownicy zespołów takich działów znajdą na szkoleniu wiedzę najbardziej aktualną oraz bardzo cenne „gotowce” - sprawdzone w praktyce procedury i wzory dokumentów.

Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:
• prawo dotyczące syntetycznych czynników chłodniczych (m.in.. HCFC i HFC) w Polsce i w UE,
• przepisy odpadowe, w tym także obejmujące odpady opakowaniowe,
• ochrona środowiska (ustawa, niezbędne pozwolenia itd.),
• opłaty za korzystanie ze środowiska i regulacje dot. KOBiZE,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• substancje niebezpieczne w prawie polskim i UE (REACH/CLP),

Ponadto, prelegenci przedstawią najświeższe wersje nowelizacji unijnego Rozporządzenia o F-gazach oraz projektu polskiej ustawy o SZWO i F-gazach.

TERMIN (szkolenie jednodniowe):
     Łódź – 22 lipca 2014 r. (wtorek)

PRELEGENCI:
• Krzysztof PIETRZAK, Meritum Competence
• Michał DOBRZYŃSKI, aveECO

OPIS, PROGRAM, FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
informacja o szkoleniu

www.szkolenia.meritumnet.pl
www.aveECO.pl

ZGŁOSZENIA
• wypełnione zgłoszenia należy przesyłać na adres: szkolenia@meritumnet.pl lub faksem na nr (22) 203 40 29.
• kontakt: tel. 728 956 434 lub 513 260 995

Szkolenia odbywają się pod patronatem mediów branżowych:
Redakcja miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl
Redakcja portalu HVACR.pl www.hvacr.pl.