POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma HVACR.pl Aldona Rybka, NIP: 767-146-85-50, REGON: 341369652, z siedzibą w Bydgoszczy przy Wojska Polskiego 8, zwana dalej Administratorem. 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych związanych z Państwa danymi w portalu HVACR.pl należy kontaktować się poprzez adres e-mail redakcja@hvacr.pl

Skąd mamy Państwa dane?
Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie podczas rejestracji konta w portalu HVACR.pl, a także w wyniku Twojej aktywności jak późniejsze logowania, korzystania z portalu HVACR.pl, zapis do newslettera, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez realizację kampanii reklamowych lub podczas akcji specjalnych takich jak promocje czy organizowane przez Administratora szkolenia branżowe, regaty, zawody biegowe i inne.

Zamieszczone przez Państwa informacje mogą zawierać: login i hasło dostępowe, nazwę Firmy, dane teleadresowe, adresy e-mail, numer telefonu, numer NIP. Powyższe dane mogą być zmieniane samodzielnie przez każdego z Użytkowników, po zalogowaniu się do jego profilu lub poprzez kontakt redakcja@hvacr.pl.

W portalu HVACR.pl wykorzystywane są pliki cookies (ciasteczka). Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika. Są one niezbędne do obsługi stron wymagających logowania oraz analizy statystyk ruchu w portalu. W plikach cookies nie są zapisywane żadne informacje zawierające dane osobowe użytkownika.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez HVACR.pl?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania wzajemnych zobowiązań, w tym:
- aby umożliwić Ci korzystanie z portalu HAVCR.pl;
- zapewnić obsługę Twojego konta i kontakt z nami;
- prowadzić wzajemną korespondencję zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej;
- zakładać i zarządzać Twoim kontem lub kontami oraz zapewnić obsługę Twojego konta;
- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularze kontaktowe);
- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
- świadczyć usługi drogą elektroniczną;
- wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych; umożliwić dokonanie płatności za usługi;
- prowadzić działania marketingu bezpośredniego, w tym związane z organizacją konkursów oraz akcji promocyjnych.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami poprzez redakcja@hvacr.pl. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc świadczyć Ci usługę:
• adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli świadczyć usług, a w konsekwencji nie będziesz mógł w pełni korzystać z HVACR.pl. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne np. do wysyłania do Ciebie newslettera.

Jakie masz uprawnienia wobec HVACR.pl w zakresie przetwarzanych danych?
HVACR.pl zapewnia wszystkim Użytkownikom portalu HVACR.pl, którzy stworzyli na nim swoje konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili, a w szczególności prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do swojego profilu lub skorzystać z kontaktu redakcja@hvacr.pl

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
- prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
- prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Administrator co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których mamy ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami praw, lub gdy korzystamy z usług podmiotów wspierających HVACR.pl.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Państwa dane są przetwarzane do czasu realizacji zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane.
W przypadku, kiedy podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda – do czasu wycofania tej zgody.
Państwa dane mogą być przetwarzane dłużej niżby to wynikało z powyższych zasad, jeśli obowiązek prawny, np. prawo podatkowe nakazuje przechowywanie tych danych przez oznaczony w przepisach okres lub gdy niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo dane stanowią dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej

Administrator przechowuje Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Nie.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Tobą umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W jaki sposób chronimy Państwa dane?
HVACR.pl stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją oraz zobowiązuje się chronić wszelkie dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.


PLIKI COOKIES

Informacje zbierane w celu monitorowania i dostosowywania (cookies).


Czym są pliki cookies?
Plik cookies to informacja, którą strona internetowa wysyła do przeglądarki użytkownika, aby móc zapamiętać jego dane i preferencje. Cookies to małe pliki tekstowe, które witryna internetowa wysyła i zapisuje (przechowuje) na komputerze użytkownika. Pliki cookies przechowywane są w katalogu plików przeglądarki. Pliki cookies witryna może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z danego komputera.
Rozróżnia się pliki cookies tymczasowe oraz trwałe. Cookies tymczasowe („ciasteczka sesyjne”) nie są zapisywane na komputerze na dłuższy czas i są zawsze usuwane po zamknięciu przeglądarki, np. dotyczy to wyboru języka i kraju w danej sesji w czasie przeglądania przez użytkownika witryny internetowej. Trwałe pliki cookie („ciasteczka trwałe”) są przechowywane na komputerze przez dłuższy czas i mają określoną datę ważności. Są w nich zapisane informacje i ustawienia pobierane przez witryny internetowe podczas kolejnych odwiedzin użytkownika, dzięki czemu dostęp do wybranej usługi jest szybszy i wygodniejszy, np. nie trzeba się ponownie logować. Po upłynięciu daty ważności plik cookie jest automatycznie usuwany, gdy użytkownik powróci do witryny, która go utworzyła.
Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz na allaboutcookies.org

Prawo UE wymaga, by każdy zarządzający stroną internetową uzyskał zgodę użytkowników na stosowanie plików cookies. Jeśli użytkownik nie będzie akceptować plików cookies, HVACR.pl nie będzie w stanie zagwarantować poprawnego działania tej witryny, nie mamy możliwości zagwarantowywania pełnego bezpieczeństwa ani przewidzenia sposobu funkcjonowania strony podczas jej przeglądania.

W jaki sposób HVACR.pl używa plików Cookies?
HVACR.pl, tak jak inne portale, od początku powstania stosuje pliki cookies w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa i wygody obsługi serwisu. Nowe prawo wymaga, by każdy zarządzający stroną internetową poinformował swoich użytkowników, czym są pliki cookies i jakie korzyści zapewniają internautom.
Pliki zwane "cookies" używane na stronach internetowych HVACR.pl oraz wszelkich podstronach tej witryny, zapewniają użytkownikom prawidłowe i efektywne korzystanie z witryny internetowej HVACR.pl. Pliki cookies umożliwiają między innymi zapamiętanie preferencji nawigacji czy logowania oraz pozwalają na bezproblemowe korzystanie z witryny.
Portal Branżowy HVACR.pl używa plików cookies, aby zbierać informacje statystyczne na temat odwiedzających nasz serwis oraz zapisywać dane o ich preferencjach dotyczących nawigacji po HVACR.pl. Pliki cookies pozwalają HVACR.pl udoskonalić obsługę serwisu internetowego pod kątem potrzeb użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z usług HVACR.pl.
Dzięki analizie ciasteczek możemy dowiedzieć się np. jakie artykuły są najbardziej popularne, możemy zbadać drogi, którymi użytkownicy trafiają na HVACR.pl, aby w ten sposób oszacować skuteczność naszych działań.
Informujemy, że kiedy umieszczamy link do innych stron internetowych, każda z nich posiada swoją własną politykę prywatności i politykę plików cookies, które określają zasady przetwarzania i dostępu do informacji przekazanych przez Użytkownika. Rekomendujemy zapoznanie się z tymi regulacjami, gdyż HVACR.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
Informujemy też, że cookies nie mogą zostać wykorzystane do przejęcia danych Użytkownika, przejmowania poczty elektronicznej Użytkownika lub kradzieży osobistych lub poufnych informacji, korzystanie z cookies nie pozwala na przedostawanie się wirusów.


Zarządzanie plikami cookies
Dostępne dla Użytkownika opcje zarządzania plikami cookies można znaleźć w każdej przeglądarce witryn internetowych. Za pośrednictwem przeglądarki można w dowolnym momencie zarządzać plikami cookies, w tym cookies wyłączać, włączać, ograniczyć lub usuwać. Pliki cookies oraz opcje zarządzania nimi można znaleźć w menu Narzędzia lub Opcje przeglądarki lub skorzystać z Pomocy dostępnej w menu używanej przeglądarki.
Aby całkowicie zablokować umieszczanie plików cookies na komputerze, można tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienie przed każdą próbą umieszczenia pliku cookie. Można także zmienić ustawienia w taki sposób, że przeglądarka odrzuca wszystkie pliki cookies lub tylko pliki cookies innych firm. Podobnie można usunąć dowolny z plików cookies, który został już umieszczony. Należy pamiętać, że ustawienia trzeba zmienić oddzielnie w każdej przeglądarce i na wszystkich komputerach, których się używa.
Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. Jeśli chcesz zmienić te domyślne ustawienia dla tej czy innych stron internetowych możesz to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce.
Nasza strona może używać adresów Protokołu internetowego (IP). Adres IP to numer przypisany komputerowi użytkownika przez dostawcę usług internetowych i umożliwiający korzystanie z Internetu. Zwykle uznawany jest za informację anonimową, ponieważ w większości przypadków jest dynamiczny (zmienia się za każdym razem, kiedy użytkownik łączy się z Internetem), rzadziej statyczny (przypisany na stałe danemu komputerowi). Adres IP może być przydatny do diagnozowania problemów z serwerem, zgłaszania zbieranych informacji, określenia najszybszej ścieżki dostępu komputera do strony, a także administracji rozwoju strony.
Dane nawigacyjne (statystyki, logi serwera, analiza przejść) wykorzystywane są do zarządzania systemem, rozwijania zawartości strony i wewnętrznych badań rynku.

Co się stanie, jeśli nie zaakceptuję plików cookies?
Jeśli użytkownik nie będzie akceptować użycia plików cookies, HVACR.pl nie będzie w stanie zagwarantować poprawnego działania witryny, a niektóre funkcje witryny mogą przestać działać.
Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce. Przykładowo po wyłączeniu cookies możesz widzieć prawidłowo wyglądający serwis informacyjny HVACR.pl, ale nie będziesz mógł zalogować się by edytować swoje dane.

Uwagi
Od czasu do czasu, w związku ze zmianami w witrynie HVACR.pl lub uregulowaniami dotyczącymi plików cookies, zasady mogą zostać zaktualizowane. Portal HVACR.pl ma prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego dokumentu w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Najnowsza wersja zasad jest publikowana na tej stronie.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz na allaboutcookies.org