Prawo

ErP od 01.01.2016

01.01.2016 r. to ważny dzień w procesie wdrażania postanowień Dyrektywy ErP 2009/125/WE. Wytyczne Rozporządzenia Komisji UE nr 1253/2014 to kolejny etap poprawy jakości i funkcjonalności systemów wentylacyjnych.

Nowa ustawa o F-gazach a obowiązki sprawozdawcze

Pytanie: Czy w związku z wejściem w życie nowej ustawy o SZWO oraz niektórych flurowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r., obowiązek sprawozdawczy będzie dotyczył również czynników HFC?

Projekt ustawy o F-gazach i SZWO przyjęty przez Rząd

13 stycznia 2015 roku, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, przedłożony przez ministra środowiska.

Opłata depozytowa za nowy klimatyzator

Luty 2014 roku był terminem, który UE wyznaczyła Polsce na wdrożenie nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Projekt ustawy, opublikowany 23 maja, jest właśnie poddawany konsultacjom społecznym.

Serwis klimatyzatorów a ewidencja substancji kontrolowanych

Pytanie: Czy muszę prowadzić ewidencję substancji kontrolowanych zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu MGiP z 11.08.2004 dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej do 3,5 kW, na R410A, które mają w układach po ok. 1,5 kg czynnika?

Ostateczne pożegnanie z R-22

Przez ostatnie lata, unijne rozporządzenia stopniowo wycofywały stosowanie gazu R-22, aż do całkowitego zakazu jego stosowania, które nastąpi od 1 stycznia 2015 roku.