Oznacza to, że wykorzystanie czynnika chłodniczego R-22 w urządzeniach i instalacjach HVACR będzie nielegalne.

Przypominamy raz jeszcze

HCFC-22, znany bardziej pod jako R-22, jest czynnikiem chłodniczym używanym od ponad czterech dekad. R-22 jest gazem cieplarnianym, który znacznie przyczynił się do globalnego ocieplenia, co wykazały badania.
Zgodnie z przepisami UE instalacje i urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, nadal pracujące na R-22, muszą zostać wymienione, zmodernizowane lub poddane retrofitowi, czyli wymianie czynnika na alternatywny czynnik chłodniczy bezpieczny dla warstwy ozonowej.

 

R22 Phase Out
 

Protokół Montrealski (1987) był początkiem końca stosowania substancji zubożających warstwę ozonową. Najpierw ograniczono i wycofano chlorofluorowęglowodory (CFC), a następnie wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC).

Rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego wprowadzono kalendarz wycofania najbardziej szkodliwych czynników chłodniczych, i tak:

  • od 1 stycznia 2010 roku wprowadzony został zakaz importu, dystrybucji oraz stosowania (w tym uzupełniania) HCFC za wyjątkiem R-22 pochodzącego z tzw. odzysku;
  • od 1 stycznia 2015 roku zakaz będzie obejmował wszystkie typy HCFC, w tym pochodzący z odzysku.

 

Najwyższy czas na wymianę!

Jeśli jesteście Państwo w posiadaniu klimatyzatora lub instalacji chłodniczej, których praca opiera się na wykorzystaniu czynnika R-22, nastąpił najwyższy czas na działanie. Jeśli kupiliście Państwo klimatyzator w ciągu ostatnich 4 lat, powinniście być świadomi, że od 2010 roku obowiązuje zakaz przywozu R22 na terytorium Unii Europejskiej, zakaz obrotu (kupna i sprzedaży) oraz zakaz jego stosowania do serwisu. Jednak w drodze wyjątku - do końca 2014 roku - pozwolono na stosowanie do serwisu czynnika R-22 - ale wyłącznie pochodzącego z odzysku i poddanego regeneracji, zakończonej analizą jego parametrów technicznych i wydaniem certyfikatu jakości. Tylko do grudnia br. jest więc czas na wyłączenie z użycia R-22 poprzez przezbrojenie lub wymianę urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych >>więcej na ten temat

To odstępstwo serwisowe, z użyciem pochodzącego z recyklingu R-22, będzie zakazane od stycznia 2015 roku. Czyli: od roku 2015 nie będzie można napełniać ani uzupełniać instalacji przy użyciu czynnika R-22, najpowszechniejszego wśród czynników grupy HCFC, również pochodzącego z odzysku (zregenerowanego).

Pomimo faktu, że korzystanie z R-22 będzie zakazane od 1 stycznia przyszłego roku, wiele instalacji nadal nie zostało przezbrojonych. Dla przykładu: badanie przeprowadzone przez brytyjskiego wykonawcę instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych – firmę AirConUK – wśród 2564 przedsiębiorstw, które kupiły systemy klimatyzacji przed zakazem z 1 stycznia 2004 r., wykazało, że tylko 52% dokonało zmiany instalacji chłodniczych lub było w trakcie tego procesu; 40% stwierdziło, że zdaje sobie sprawę z konieczności zmiany, ale jeszcze nie zrobiło nic; 8% odpowiedziało, że było nieświadomi wycofywania R22! Niemal dwie trzecie spośród tych, którzy nie podjęli się jeszcze wycofania ze swoich instalacji R-22 podało wysokie koszty, jako główny czynnik opóźnienia wprowadzenia koniecznych modernizacji.

Przypominamy zatem użytkownikom i operatorom na instalacji pracujących z HCFC, że muszą zadbać o wymianę instalacji na pracującą z czynnikami HFC, HFO lub naturalnymi, których wpływ na środowisko jest dużo mniej szkodliwy.

Przy okazji informujemy, że UE nie poprzestanie na tym zakazie. Kolejne zaostrzenie przepisów wprowadza F-Gas Regulation, które zakazuje używania gazów grupy HFC w nowym sprzęcie od roku 2020 >>więcej
 

Czytaj też na HVACR.pl: