Prawo (Chłodnictwo)

ErP od 01.01.2016

01.01.2016 r. to ważny dzień w procesie wdrażania postanowień Dyrektywy ErP 2009/125/WE. Wytyczne Rozporządzenia Komisji UE nr 1253/2014 to kolejny etap poprawy jakości i funkcjonalności systemów wentylacyjnych.

Nowa ustawa o F-gazach a obowiązki sprawozdawcze

Pytanie: Czy w związku z wejściem w życie nowej ustawy o SZWO oraz niektórych flurowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r., obowiązek sprawozdawczy będzie dotyczył również czynników HFC?

Opłata depozytowa za nowy klimatyzator

Luty 2014 roku był terminem, który UE wyznaczyła Polsce na wdrożenie nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Projekt ustawy, opublikowany 23 maja, jest właśnie poddawany konsultacjom społecznym.

Serwis klimatyzatorów a ewidencja substancji kontrolowanych

Pytanie: Czy muszę prowadzić ewidencję substancji kontrolowanych zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu MGiP z 11.08.2004 dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej do 3,5 kW, na R410A, które mają w układach po ok. 1,5 kg czynnika?

Ostateczne pożegnanie z R-22

Przez ostatnie lata, unijne rozporządzenia stopniowo wycofywały stosowanie gazu R-22, aż do całkowitego zakazu jego stosowania, które nastąpi od 1 stycznia 2015 roku.

Przeglądy klimatyzacji w nowym prawie

3 czerwca do sejmowej Komisji Infrastruktury skierowano do pierwszego czytania projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Znalazły się nim zapisy dotyczące przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacyjnych.

Rozporządzenie F-gazowe 517 (2014)

Zmienione rozporządzenie F-gazowe 517 (2014), uchylające poprzednie rozporządzenie 842 (2006) zostało opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 maja 2014 roku. Nowe prawo dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2015 roku.

Pompy ciepła jako OZE uregulowane rozporządzeniem

28 kwietnia weszło z życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źróde. Jest to pierwszy w prawie polskim dokument, który jednoznacznie podaje, że znaczna część ciepła przekazywanego przez pompy ciepła pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Ustawa o OZE przyjęta

Na posiedzeniu 8 kwietnia 2014 roku, Rząd przyjął budzącą kontrowersje i obawy ustawę o wsparciu odnawialnych źródeł energii.