Nowelizacja budzi zarówno wśród branży, jak i operatorów szereg pytań. Przedstawiamy dwa konkretne przykłady pytań od operatorów oraz odpowiedzi, których udzielił ekspert w zakresie legislacji chłodniczej Michał Dobrzyński (www.aveECO.pl). Odpowiedzi na te pytania mogą pomóc także serwisantom w prawidłowym wypełnieniu swoich obowiązków.

1. Czy kartę urządzenia zakładamy dla kompletu urządzeń (agregat + jednostki wewnętrzne) czy wystarczy podać tylko dane agregatu?
Kartę urządzenia zakłada się dla jednego kompletnego urządzenia (jednostki zewnętrzne i wewnętrzne traktowane są łącznie). Jedno urządzenie według legislacji F-gazowej to jeden układ chłodniczy (jeden obieg czynnika chłodniczego).

Przykłady:

 • jeśli mamy 1 jednostkę zewnętrzną połączoną z 10 jednostkami wewnętrznymi, a w ramach tej instalacji czynnik krąży tylko w 1 obiegu chłodniczym – w myśl przepisów F-gazowych mamy jedno urządzenie;
 • jeśli mamy 2 jednostki zewnętrzne połączone ze sobą oraz z 10 jednostkami wewnętrznymi i w ramach tej instalacji czynnik krąży tylko w 1 obiegu chłodniczym – w myśl przepisów F-gazowych mamy jedno urządzenie;
 • jeśli mamy 2 jednostki zewnętrzne (nawet na jednej ramie), ale z agregatami posiadającymi odrębne układy chłodnicze (czynnik z jednego układu nie miesza się z czynnikiem z drugiego układu) i pierwszy z tych agregatów zewnętrznych zasila 4 jednostki wewnętrzne, a drugi z agregatów zasila pozostałe 6 jednostek wewnętrznych – mamy dwa układy (obiegi) chłodnicze, a więc - w myśl przepisów F-gazowych - dwa urządzenia. A to oznacza dwie karty urządzeń, dwa przeglądy itd.

2. Czy zakładając kartę urządzenia podajemy wartość nominalną czynnika, czy faktyczną ilość już z dopełnieniem?

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt. 3 znowelizowanej ustawy, w karcie urządzenia należy podawać m.in.:

dane dotyczące ilości i rodzaju substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego (...) zawartych w urządzeniu w momencie sporządzenia karty, jak również wszelkich ilości (…) fluorowanego gazu cieplarnianego dodanych i odzyskanych podczas wykonywania czynności określonych w pkt 4.

Wspomniany pkt. 4 stanowi:
zestawienie wykonanych czynności dotyczących instalowania, konserwacji lub serwisowania i kontroli szczelności,
naprawy oraz naprawy nieszczelności i likwidacji urządzenia, w tym: (…)

Zakładając kartę urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń (CRO) należy podać aktualną ilość czynnika zawartego w urządzeniu. Rozpatrzmy ten obowiązek na przykładach.

Przypadek 1. Jeśli montowany jest klimatyzator fabrycznie napełniony ilością 3,4 kg czynnika R410A i w trakcie instalacji NIE został dodany żaden czynnik, w CRO powinny znaleźć się następujące wpisy:

 • ilość czynnika w instalacji: 3,4 kg; 
 • czynność „instalowanie”, rubryka dodano: 0,0 kg;
 • czynność „kontrola szczelności” – oczywiście jest wymagana niezwłocznie po uruchomieniu urządzenia (lub w praktyce realizowana w trakcie uruchamiania);
 • na etykiecie klimatyzatora powinna być etykieta, zawierająca informacje:
  • ilość fabrycznie napełniona: 3,4 kg;
  • ilość dodana podczas instalowania: 0,0 kg;
  • łączna ilość czynnika zawarta w urządzeniu: 3,4 kg.

Przypadek 2. Jeśli montowany jest klimatyzator fabrycznie napełniony ilością 2,9 kg czynnika, a w trakcie instalacji dodano 0,5 kg czynnika, w CRO powinny znaleźć się następujące wpisy:

 • ilość czynnika w instalacji: 3,4 kg (bo 2,9+0,5)
 • czynność „instalowanie”:
  o rubryka dodano: 0,5 kg;
  o dodatkowo przy czynności „instalowanie”, w polu „dodatkowe informacje” sugerujemy dodać na przykład następujący komentarz: „napełnienie fabryczne: X kg, podczas instalowania dodano Y kg, łączne napełnienie: Z kg”;
 • czynność „kontrola szczelności” – oczywiście jest wymagana niezwłocznie po uruchomieniu urządzenia (lub w praktyce realizowana w trakcie uruchamiania);
 • na etykiecie klimatyzatora powinna być etykieta, zawierająca informacje:
  • ilość fabrycznie napełniona: 2,9 kg;
  • ilość dodana podczas instalowania: 0,5 kg;
  • łączna ilość czynnika zawarta w urządzeniu: 3,4 kg.

Przypadek 3. Jeśli montowany jest analogiczny klimatyzator, który NIE zostałby fabrycznie napełniony czynnikiem chłodniczym, a w trakcie instalacji wpuszczono 3,4 kg czynnika, w CRO powinny znaleźć się następujące wpisy:

 • ilość czynnika w instalacji: 3,4 kg; 
 • czynność „instalowanie”:
  o rubryka dodano: 3,4 kg;
  o dodatkowo przy czynności „instalowanie”, w polu „dodatkowe informacje” sugerujemy dodać na przykład następujący komentarz: „napełnienie fabryczne: 0 kg, podczas instalowania dodano 3,4 kg, łączne napełnienie: 3,4 kg”;
 • czynność „kontrola szczelności” – oczywiście jest wymagana niezwłocznie po uruchomieniu urządzenia (lub w praktyce realizowana w trakcie uruchamiania);
 • na etykiecie klimatyzatora powinna być etykieta, zawierająca informacje:
  • ilość fabrycznie napełniona: 0,0 kg;
  • ilość dodana podczas instalowania: 3,4 kg;
  • łączna ilość czynnika zawarta w urządzeniu: 3,4 kg.

Wraz z naszym ekspertem redakcja HVACR.pl przypomina także o innych ważnych zmianach dotyczących wypełnienia kart urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów.

Łatwiejsze życie operatora i serwisanta

Terminy na zakładanie nowych kart urządzeń oraz na dokonanie wpisu o zrealizowanej czynności serwisowej zostały wydłużone - teraz mamy na to 15 dni roboczych. Jeśli w karcie urządzenia znajdą się błędy, Instytut Chemii Przemysłowej (który zarządza CRO) może zażądać ich korekty - na jej wprowadzenie jest 14 dni roboczych.
Ułatwieniem codziennego funkcjonowania jest też możliwość przypisania do karty urządzenia trzech (zamiast jednej) tzw. osób kontaktowych, uprawnionych do dostępu w CRO do kart urządzeń danego operatora.  Co więcej, osoba dokonująca wpisu już nie musi mieć personalnego certyfikatu F-gazowego. Może dokonać wpisu na podstawie protokołu serwisowego sporządzonego i podpisanego przez osobę uprawnioną (technika z odpowiednim certyfikatem F-gazowym).

Zakres informacji wprowadzanych do karty urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów

W każdej Karcie Urządzenia należy podać (m.in.):

 • dane urządzenia;
 • nazwę operatora, jego adres i siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (...);
 • imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej wszystkich osób kontaktowych wyznaczonych przez operatora;
 • imię i nazwisko osoby, która założyła kartę, i każdej osoby, która dokonała wpisu do karty;
 • datę sporządzenia karty i datę dokonania każdego kolejnego wpisu do karty;
 • dane dotyczące ilości i rodzaju substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego;
 • informacje o odzyskanym oraz dodanym czynniku, z podziałem na czynnik pierwotny, zrecyklingowany i zregenerowany;
 • zestawienie wykonanych czynności dotyczących instalowania, konserwacji lub serwisowania i kontroli szczelności, naprawy oraz naprawy nieszczelności i likwidacji urządzenia, w tym wyniki kontroli szczelności (uwaga, wcześniej nie było takiego obowiązku!);
 • informacje na temat instalowania systemów wykrywania wycieków w urządzeniu oraz ich kontrolowania;
 • nazwę i siedzibę podmiotu, imię i nazwisko osoby wykonującej te czynności oraz (jeśli jest wymagany) numer certyfikatu dla personelu i certyfikatu dla firm.

Zmiany w Centralnym Rejestrze Operatorów - przygotuj się już dziś!

Ponieważ nowelizacja zmienia zasady prowadzenia kart urządzeń, zgodnie z zapisem art. 5 Ustawy Administrator systemu CRO, Instytut Chemii Przemysłowej, z dniem 1 uluteo 2018 dostosuje Rejestr do aktualnych wymogów ustawy o F-gazach. Po aktualizacji operatorzy będą zobowiązani do zaktualizowania Kart Urządzeń w terminie 6 miesięcy czyli najpóźniej do 1 sierpnia 2018 roku. Od 1 lutego 2018 można:

 • zamykać Karty założone w CRO dla urządzeń zawierających 3 kg lub więcej F-gazów, ale (po przeliczeniu z uwzględnieniem art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy) poniżej 5 ton równoważnika CO2,
 • zakładać nowe Karty dla urządzeń zawierających (po przeliczeniu z uwzględnieniem art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy) 5 ton równoważnika CO2 lub więcej F-gazów oraz będących: stacjonarnym urządzeniem chłodniczym, klimatyzacyjnym lub pompą ciepła, stacjonarnym systemem ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnicą elektryczną, urządzeniem zawierającym F-gaz jako rozpuszczalnik oraz organicznym obiegiem Rankine’a, agregatem chłodniczym samochodu ciężarowego chłodni (tylko o masie ponad 3,5 t). 

Nasz ekspert: Michał Dobrzyński

Założyciel firmy audytorskiej aveECO, specjalizującej się w legislacji ekologicznej dotyczącej branży chłodnictwa i klimatyzacji. Autor licznych publikacji i procedur w zakresie stosowania czynników chłodniczych; prelegent na wielu seminariach poświęconych ww tematyce; konsultant obecnie obowiązującej i nowo przygotowywanej legislacji dot. substancji kontrolowanych oraz gazów fluorowanych (F-gazów) – współpracujący z polskimi ministerstwami oraz organami Unii Europejskiej. Był wieloletnim Prezesem Zarządu Fundacji PROZON, z którą związany był przez ponad 14 lat oraz Dyrektorem Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców.

Założyciel firmy audytorskiej aveECO, specjalizującej się w legislacji ekologicznej dotyczącej branży chłodnictwa i klimatyzacji. Autor licznych publikacji i procedur w zakresie stosowania czynników chłodniczych; prelegent na blisko dwustu seminariach i szkoleniach poświęconych tej tematyce; audytor ekologiczny, konsultant obecnie obowiązującej i nowo przygotowywanej legislacji dot. substancji kontrolowanych oraz gazów fluorowanych (F-gazów), współpracujący z polskimi ministerstwami oraz organami Unii Europejskiej. Przez wiele lat był Prezesem Zarządu Fundacji PROZON (związany z Fundacją w latach 1999-2014) oraz Dyrektorem Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców (2000-2010).

aveECO - Physiotherm Polska
www.aveeco.pl

KONSULTING, SZKOLENIA I AUDYTY EKOLOGICZNE

www.physiotherm.pl, www.facebook.com/PhysiothermPolska

SAUNY PHYSIOTHERM NA PODCZERWIEŃ (INFRARED)