Polskie i ogólnoeuropejskie prawo regulujące ekologiczne obowiązki firm związane z prowadzeniem działalności gospodarczej odgrywa coraz bardziej istotne znaczenie, a jego zakres jest niezwykle szeroki – nawet w tak z pozoru wąskiej specjalizacji jak chłodnictwo i klimatyzacja. Pamiętajmy, że postępowanie zgodnie z legislacją natury środowiskowej jest nie tylko kwestią dobrego wizerunku, lecz przede wszystkim nieodzownym wymogiem zapewniającym bezpieczne funkcjonowanie firmy na rynku.

Zapisy niektórych przepisów ekologicznych mogą nam się nie podobać, ale powinniśmy je znać i musimy ich przestrzegać. Samodzielne zgłębienie setek stron ustaw i rozporządzeń, często zapisanych "hermetycznym" prawniczym językiem, jest kłopotliwe i bardzo czasochłonne. Często, więc, lepiej i taniej polegać na ekspertach, którzy przedstawią esencję niezbędnej wiedzy w usystematyzowany, logiczny i klarowny sposób.

Dostrzegając tę potrzebę, konsultanci Meritum Competence oraz aveECO organizują serię szkoleń z cyklu "wiedza obowiązkowa dla wszystkich". Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęła Redakcja miesięcznika Chłodnictwo & Klimatyzacja oraz Redakcja portalu HVACR.pl.

Zapraszamy zatem na szkolenie pt.:

"Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji?

Kluczowe wymogi prawa ekologicznego dziś i jutro"

Celem szkolenia jest uświadomienie i usystematyzowanie wszystkich ustawowych obowiązków związanych ze stosowaniem czynników HCFC i HFC w chłodnictwie i klimatyzacji, wynikających z ekologicznych aktów prawnych – nie tylko z przepisów o SZWO i o F-gazach. Wielu spośród omawianych zagadnień nie znajdziecie Państwo w tematyce standardowych kursów obecnie oferowanych w Polsce dla firm sektora chłodnictwa i klimatyzacji. W szczególności – zakres kursu prowadzącego do uzyskania tzw. "ozonowego świadectwa kwalifikacji" nie obejmuje części ważnych kwestii natury ekologicznej, ściśle związanych ze stosowaniem czynników chłodniczych oraz użytkowaniem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Dlatego w szkoleniu "Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową…" z pewnością powinni wziąć udział przedstawiciele wszystkich firm instalacyjno-serwisowych branży chłodnictwa i klimatyzacji, które nie dysponują wydzielonymi działami ochrony środowiska. Ponadto, pracownicy większych firm, w których funkcjonują odrębne zespoły zarządzania środowiskowego – również skorzystają z udziału w szkoleniu. Uzyskają oni bowiem najbardziej aktualne i usystematyzowane informacje o obowiązkach związanych z odpowiedzialnym stosowaniem czynników chłodniczych, jak również cenne procedury i wzory dokumentów sprawdzone w praktyce. Szkolenie będzie najbardziej przydatne dla osób odpowiedzialnych za koordynację przestrzegania w firmie przepisów ochrony środowiska.

Szeroki zakres zagadnień omawianych podczas szkolenia obejmie m.in.:

• polskie i unijne regulacje dotyczące syntetycznych czynników chłodniczych (w tym HCFC i HFC),
• przepisy odpadowe,
• prawo ochrony środowiska, w tym kwestie niezbędnych pozwoleń,
• legislację dot. odpadów opakowaniowych,
• opłaty za korzystanie ze środowiska i regulacje dot. KOBiZE,
• legislację dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• unijne i krajowe przepisy w zakresie substancji niebezpiecznych (REACH/CLP).

Jako bonus, omówione zostaną najświeższe wersje nowelizacji unijnego Rozporządzenia o F-gazach oraz projektu polskiej ustawy o SZWO i F-gazach. Według planów, zmienione prawo europejskie w tym zakresie będzie obowiązywać już od stycznia 2015 r.

NAJBLIŻSZE TERMINY (szkolenie jednodniowe):

  • Warszawa – 27 maja 2014 r. (wtorek)
  • Warszawa – 31 maja 2014 r. (sobota)
  • Poznań – 3 czerwca 2014 r. (wtorek)
  • Katowice – 10 czerwca 2014 r. (wtorek)
  • Gdańsk – 24 czerwca 2014 r. (wtorek)
  • Wrocław – 8 lipca 2014 r. (wtorek)
  • Kraków – 15 lipca 2014 r. (wtorek)
  • Łódź – 22 lipca 2014 r. (wtorek)

PRELEGENCI:
Krzysztof PIETRZAK, Meritum Competence
Michał DOBRZYŃSKI, aveECO

PEŁNY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
www.szkolenia.meritumnet.pl/szkolenia
www.aveECO.pl/szkolenia

formularz zgłoszenia DOC
formularz zgłoszenia PDF

>> Pełny opis szkolenia

REKRUTACJA:
• wypełnione zgłoszenia prosimy przesłać:
- mailem na szkolenia@meritumnet.pl
  lub
- faksem na (22) 203-40-29
• kontakt w/s rekrutacji:
728-956-434, 513-260-995

PATRONAT MEDIALNY:
Redakcja miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl
Redakcja portalu HVACR.pl www.hvacr.pl
Redakcja portalu klimatyzacja.pl www.klimatyzacja.pl

CH&K HVACR.pl klimatyzacja.pl

 

O PRELEGENTACH:

Krzysztof Pietrzak Meritum Competence

Właściciel firmy Meritum Competence. Specjalista w zakresie przepisów prawnych dot. stosowania czynników chłodniczych (SZWO, F-gazy), były specjalista Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (gdzie m.in. koordynował wprowadzenie w Inspekcji Ochrony Środowiska nowego systemu kontroli przedsiębiorców). Przewodniczył Grupie Roboczej Rady UE WPIEI PRTR w okresie Prezydencji Polski w UE. Przeszkolił ponad 100 przedsiębiorców w zakresie nowej ustawy o odpadach (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.). Autor artykułów dot. obowiązków firm w zakresie ochrony środowiska w ogólnopolskim miesięczniku Chłodnictwo & Klimatyzacja. Koordynator projektu audytów środowiskowych w firmie Meritum Competence.

 

Michał DOBRZYŃSKI  aveECO.pl

Założyciel firmy doradczo-szkoleniowej aveECO, specjalizującej się w legislacji ekologicznej dotyczącej branży chłodnictwa i klimatyzacji. Autor licznych publikacji i procedur w zakresie stosowania czynników chłodniczych; prelegent na wielu seminariach poświęconych w/w tematyce; konsultant obecnie obowiązującej i nowo przygotowywanej legislacji dot. substancji kontrolowanych oraz gazów fluorowanych (F-gazów) – współpracujący z polskimi ministerstwami oraz organami Unii Europejskiej. Michał Dobrzyński był wieloletnim Prezesem Zarządu Fundacji PROZON, z którą związany był przez ponad 14 lat oraz Dyrektorem Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców.