Wycofanie HFC o GWP≥2500
Od 1 stycznia 2020 r. – według Rozporządzenia UE w sprawie F-gazów - obowiązuje zakaz stosowania nowych czynników chłodniczych o współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) powyżej 2500 do serwisowania lub konserwacji urządzeń chłodniczych o wielkości napełnienia czynnikiem chłodniczym równej 40t ekwiwalentu CO2 lub większej. Zakaz ten dotyczy również nowych czynników chłodniczych zakupionych przed 1 stycznia 2020 r.

Z zakazu zwolnione są następujące instalacje:
- o napełnieniu czynnikiem chłodniczym równoważnym 40 tonom ekwiwalentu CO2 lub mniejszym tzn. R404A - 10,2 kg napełnienia; R422D - 14,7 kg napełnienia; R507 - 10,0 kg napełnienia;
- do zastosowań wojskowych;
- do wytwarzania temperatur -50°C i niżej.

Zakaz nie ma zastosowania do następujących kategorii fluorowanych gazów cieplarnianych do dnia 1 stycznia 2030 r.:
- zregenerowanych fluorowanych gazów cieplarnianych o współczynniku GWP ≥2500, stosowanych do konserwacji lub serwisowania istniejących urządzeń chłodniczych, o ile zostały one opatrzone etykietą zgodnie z art. 12 ust. 6;
- poddanych recyklingowi fluorowanych gazów cieplarnianych o współczynniku GWP ≥2500, stosowanych do konserwacji lub serwisowania istniejących urządzeń chłodniczych, o ile zostały one odzyskane z takich urządzeń. Takie gazy poddane recyklingowi mogą być stosowane tylko przez podmiot, który przeprowadził ich odzysk w ramach konserwacji lub serwisowania, lub podmiot, dla którego odzysk przeprowadzono w ramach konserwacji lub serwisowania.

Zakaz nie ma zastosowania do urządzeń chłodniczych, w odniesieniu do których zezwolono na zwolnienie na podstawie art. 11 ust. 3.


Podstawa prawna: >>Artykuł 13 rozporządzenia UE nr 517/2014