Zgodnie z prawem od stycznia 2010 roku obowiązuje zakaz wprowadzania do obrotu i stosowania czynników HCFC. W drodze wyjątku do końca grudnia 2014 r. przepisy pozwalają na stosowanie do serwisu istniejących urządzeń, czynników HCFC pochodzących z odzysku. Oznacza to, że od początku roku 2015 nie będzie można napełniać ani uzupełniać instalacji przy użyciu czynnika R-22, najpowszechniejszego wśród czynników grupy HCFC, nawet pochodzącego z odzysku (zregenerowanego).

Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON dysponuje ograniczoną ilością zregenerowanego czynnika R-22, która może pomóc firmom posiadającym instalacje na R-22 „przetrwać” nadchodzące gorące dni. Nie możemy jednak gwarantować jego dostępności do końca okresu legalnego stosowania.

Należy się również liczyć z tym, że w najbliższych tygodniach, w zależności od sytuacji rynkowej, Fundacja PROZON będzie zmuszona przyjmować R-22 wyłącznie do utylizacji. Oznacza to, że nawet czysty R-22 będzie przyjmowany za opłatą zgodną z cennikiem.

Ważne jest zatem przypomnienie skierowane do Klientów chłodniczych firm serwisowych, aby wkrótce podjęli decyzję o wymianie swoich instalacji pracujących z HCFC, na instalacje pracujące z czynnikami HFC albo czynnikami alternatywnymi (HFO i naturalne).

Na stronie Fundacji www.prozon.org.pl sukcesywnie ukazywać się będą informacje o ograniczeniach stosowania czynników z grupy HFC:  http://prozon.org.pl/czeste-pytania,32,pl.html

Fundacja PROZON bierze udział w budowie platformy szkoleniowej Real Alternatives. W kolejnych miesiącach na platformie pojawiać się będą informacje na temat alternatywnych dla HFC czynników chłodniczych.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Fundacji PROZON: tel. +48 22 392 74 63; e-mail: prozon@prozon.org.pl

 

Krzysztof Grzegorczyk
Prezes Zarządu Fundacji PROZON

Prozon R22