BITZER Czynniki chłodnicze - Raport wyd. 17 : pobierz

Polskie wydanie poradnika (pdf) zostało opublikowane z inicjatywy firmy TERMO SCHIESSL Sp. z o.o. Po raz pierwszy po polsku "BITZER Refrigerant Report" pojawił się w 2009 roku (wyd. 15) i następnie w 2011 (wyd. 16). Najnowsze uaktualnione wydanie 17. zastępuje wszystkie poprzednie.

"BITZER Czynniki chłodnicze - Raport" omawia właściwości, obszary zastosowań i wpływ na środowisko niemal wszystkich obecnie dostępnych czynników chłodniczych oraz zestawia przeznaczone dla nich oleje smarne. Przedstawia praktyczne wskazówki związane z zastosowaniem czynników chłodniczych, ich zamienników, naturalnych czynników chłodniczych takich jak amoniak (NH3) oraz dwutlenek węgla (CO2). Zawiera także zestawienie dostępnych obecnie alternatywnych czynników chłodniczych z podziałem na substancje jednorodne i mieszaniny oraz nowych czynników, które pojawiły się na rynku.

W aktualnym Raporcie pokazano możliwości przejścia w krótkim i średnim terminie na czynniki przyjazne dla środowiska naturalnego w średnich i dużych komercyjnych urządzeniach chłodniczych oraz w układach klimatyzacyjnych. W opracowaniu wzięto pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i konsekwencje dla technologii budowy instalacji chłodniczych.

Spis treści Raportu Bitzer:

Ogólne zagadnienia rozwoju czynników chłodniczych
Wstęp

Alternatywne czynniki chłodnicze – przegląd

Względy ochrony środowiska
Globalne ocieplenie i wskaźnik TEWI
Efektywność ekologiczna

Czynniki chłodnicze HCFC
R22 jako przejściowy czynnik chłodniczy

Bezchlorowe czynniki chłodnicze HFC
R134a jako zamiennik R12 i R22 Oleje smarne do R134 i innych czynników HFC
Zamienniki czynnika R134a
Czynnik R152a alternatywą R134a(?)
Czynniki o niskim wskaźniku GWP: HFO-1234yf i HFO-1234ze (E)

Mieszaniny
Mieszaniny serwisowe jako zamienniki R502
Mieszaniny serwisowe jako zamienniki R12 (R500)
Bezchlorowe zamienniki R502 i R22 (mieszaniny)
R404A i R507 jako zamienniki R502 i R22
Mieszaniny R407A/R407B/R407F jako zamienniki R502 i R22
R422A jako zamiennik R502 i R22
Bezchlorowe zamienniki R22
R407C jako zamiennik R22
R410A jako zamiennik R22
R417A, R417B, R422D i R438A jako zamienniki R22
R427A jako zamiennik R22
R32 jako zamiennik R22
Mieszaniny HFO/HFC jako zamienniki za HFC

Bezfluorowe czynniki chłodnicze
NH3 (amoniak) jako alternatywny czynnik chłodniczy
R723 (NH3/DME) jako alternatywa wobec amoniaku
R290 (propan) jako zamiennik R502 i R22
Propylen (R1270) jako czynnik alternatywny wobec propanu
Dwutlenek węgla R744 (CO2) jako alternatywny czynnik chłodniczy i nośnik ciepła

Zastosowania specjalne

Własności czynników chłodniczych

Zakresy stosowania. Oleje smarne

>> POBIERZ RAPORT BITZER <<

BITZER Czynniki chłodnicze - Raport BITZER Refrigerant Report

Na HVACR.pl distępna jest także wersja angielska publikacji: BITZER Refrigerant Report 17