Projekt "Vietnam HCFC Phase-out Project Stage" powstał w celu pomocy zmniejszenia zużycia HCFC w Wietnamie, w szczególności używanych przy produkcji pianki z poliuretanu (PU). Dzęki przyznanej dotacji mają zostać wprowadzane do tego sektora najnowsze technologie, w celu stopniowego wycofywania około 1,275 ton HCFC-141b w 12 dużych wietnamskich przedsiębiorstwach produkujących pianki.

W Wietnamie używa się kilka rodzajów HCFC dla różnych zastosowań przemysłowych, w tym HCFC-22 dla chłodnictwa i klimatyzacji (produkcji i serwisowania istniejących urządzeń i instalacji), HCFC-141b do wytwarzania piany oraz HCFC-123 do obsługi urządzeń chłodniczych.

Więcej: http://www.worldbank.org/en/news/2012/11/14/vietnam-gets-funding-support-to-phase-out-ozone-depleting-substances

World Bank przyznał też grant 73 mln. dolarów US na wycofywanie HCFC Chinom.

Chiny są największym na świecie producentem i konsumentem HCFC. W 2009 roku Chiny wyprodukowały ponad 70% światowej podaży HCFC, co odpowiada ponad połowie światowego zużycia HCFC zuzytego do produkcji pianek, rozpuszczalników, urządzeń i instalacji chłodniczych oraz serwisowania sprzętu ACR.