Polska wciąż nie ma krajowej ustawy regulującej postępowanie z F-gazami, co oznacza, że wciąż nie mamy regulacji w zakresie odpowiedzialności firm i osób za nieuprawnione prace z czynnikami z grupy HCFC (F-gazami). Nie ma też krajowej jednostki certyfikującej, odpowiadającej za szkolenia i przyznawanie certyfikatów F-gazowych.

Polska otrzymała upomnienie w tej sprawie w listopadzie 2012 roku. Od tego czasu, nie udało się wprowadzić ustawy F-gazowej. Ostatni polski ruch legislacyjny w tej sprawie, to przyjęcie w sierpniu 2013 roku przez Radę Ministrów założeń do projektu ustawy o SZWO oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska.


Skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości oznacza, że Polska może spodziewać się kar finansowych.

Fot. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej