Dofinansowanie na wymianę pieca lub kotła węglowego

Dotacja z Urzędu Miasta dotyczy kosztów nabycia lub nabycia i montażu urządzenia ekologicznego, którego zakup nastąpił po podpisaniu umowy z Miastem Bydgoszcz. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się mieszkańcy Bydgoszczy posiadający piece lub kotły opalane węglem. Wysokość wsparcia wynosi 70% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 3 000 zł.

Piece/kotły węglowe można wymienić na tzw. ekologiczne urządzenia grzewcze, do których zalicza się:

  • kotły elektryczne, olejowe, gazowe,
  • automatyczne kotły opalane biomasą bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa,
  • urządzenia wykorzystujące energię ziemi (pompy ciepła),
  • urządzenia wykorzystujące energię elektryczną,
  • urządzenia pobierające energię z sieci ciepłowniczej.

Formularze wniosków wraz z uchwałą określającą warunki przyznania dotacji są dostępne w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz na stronie internetowej www.bip.um.bydgoszcz.pl w zakładce 'ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska' lub www.czystabydgoszcz.pl.

Wnioski należy składać w sekretariacie (ul. Jezuicka 4A, II piętro, pok. 9 - poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00 - 16.00; wtorek w godz. 8.00 - 18.00; piątek w godz. 8.00 - 14.00). Wnioski o udzielenie dotacji na wymianę ogrzewania będą przyjmowane do dnia 30 listopada 2013 roku, z terminem realizacji inwestycji w 2013 roku.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. (52) 58 58 038.

 

Źródło: Urząd Miata Bydgoszczy

Fot. HVACR.pl