Technologia (Ogrzewnictwo)

Pompy ciepła LG w technologii AWHP

Pojawienie się na rynku ogrzewnictwa pomp ciepła, czyli zupełnie nowej technologii, która jest postrzegana jako kolejny krok w dziedzinie rozwoju energii odnawialnej, spowodowało odejście od stosowania takich surowców jak ropa czy gaz.

Kurtyny powietrzne - fakty i mity

Robert Rabiński - kierownik marki Stavoklima w firmie Ventia - wskazuje kilka zagadnień istotnych przy prawidłowym doborze kurtyny powietrznej do konkretnego rozwiązania.

25 lat napędów EC w wentylacji według Ziehl-Abegg

Jak przypomina Ziehl-Abegg, nad silnikami wentylatorów na prąd stały komutowanymi elektronicznie (EC) inżynierowie pracowali od połowy lat 80-tych. Przed ich masowym stosowaniem powstrzymywały wysokie koszty produkcji.

Specjalistyczne kurtyny powietrzne STAVOKLIMA

Kiedy chwycił mróz, jasno widać, dlaczego kurtyna powietrzna jest ważnym elementem łańcucha wentylacyjnego. Aby działała poprawnie i skutecznie, jej dobór nie może być przypadkowy.