Silniki elektryczne zużywają około 45 procent energii w skali światowej, a w Europie w użyciu jest ponad 8 miliardów silników. W lipcu 2021 r. wszły w życie zaktualizowane unijne przepisy dotyczące ekoprojektu, ustanawiające nowe standardy efektywności energetycznej dla silników elektrycznych i układów bezstopniowej regulacji obrotów. Drugi etap zmian legislacyjnych rozpocznie się 1 lipca 2023 r. i rozszerzy on zakres tych zmian regulacyjnych. Marek Łukaszczyk, menedżer ds. marketingu na Europę i Bliski Wschód WEG, globalnego producenta silników i układów bezstopniowej regulacji obrotów, omawia tu nadchodzące zmiany i ich znaczenie dla przemysłu.

W ramach celów Unii Europejskiej odnośnie zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej, w lipcu 2021 r. zostało zaktualizowane rozporządzenie 2019/1781. Rozporządzenie to wymaga, aby silniki elektryczne i układy bezstopniowej regulacji obrotów (VSD) spełniały obowiązkowe standardy minimalnej efektywności energetycznej. Efektywność energetyczna to stosunek mechanicznej mocy wyjściowej do elektrycznej czynnej mocy wejściowej. Normy efektywności energetycznej są podzielone na międzynarodowe klasy efektywności energetycznej (IE), gdzie IE1 (standardowa) określa najniższy poziom efektywności, a IE4 (super premium) jest obecnie klasą najwyższą. Norma IE5 jest na etapie finalizowania.

Od lipca 2021 r. wszystkie silniki trójfazowe o mocy od 0,75 kW do 1000 kW muszą spełniać normę IE3, tzn. posiadać efektywność premium. Po raz pierwszy układy bezstopniowej regulacji obrotów (VSD) atestowane do użytku z silnikami objętymi tymi przepisami muszą obecnie również posiadać klasę IE2.

Od 2023 r. nowe silniki na rynku europejskim o mocy znamionowej od 75 kW do 200 kW będą musiały posiadać sprawność energetyczną IE4. Uczyni to UE pierwszym terytorium, na którym określone silniki będą musiały posiadać sprawność energetyczną klasy IE4. Zgodnie z nowymi przepisami, silniki jednofazowe o mocy wyjściowej 0,12 kW i większej będą również musiały posiadać minimalny poziom sprawności IE2.

Wymagania dotyczące informacji o produkcie dla silników i układów bezstopniowej regulacji obrotów również ulegną zmianie w 2023 r. – obowiązkowe będzie podawanie dodatkowych informacji o poziomach sprawności przy różnych prędkościach, obciążeniach i poziomach momentu obrotowego, aby umożliwić optymalizację wydajności całego systemu w całym zakresie działania.

Modernizując teraz swoje silniki i układy bezstopniowej regulacji obrotów, nabywcy będą mogli nie tylko zapewniać większe zrównoważenie i być przygotowani na nowe zmiany regulacyjne, ale również uzyskiwać długoterminowe korzyści finansowe w oparciu o zwiększoną efektywność. Energia stanowi znaczną część całkowitego kosztu silnika na przestrzeni całego cyklu eksploatacji, więc inwestycja w bardziej energooszczędny silnik lub układ bezstopniowej regulacji obrotów natychmiast przyniesie oszczędności.

WEG posiada już szereg silników do stref bezpiecznych, odpowiednich do zastosowań przemysłowych, zaklasyfikowanych do grupy IE4, które zapewniają znaczne oszczędności energii. Silniki WEG do stref niebezpiecznych są również energooszczędne, co pozwala ich nabywcom spełnić nowe standardy na długo przed zmianą przepisów w 2023 roku.

Ponadto, firma WEG opublikowała niedawno aplikację mobilną WEG EcoDrive. Aplikacja ta, dostępna w App Store i Google Play, współpracuje z silnikami i układami bezstopniowej regulacji obrotów, monitorując ich wydajność. Narzędzie automatycznie oblicza kryteria robocze sprzętu i podaje zużycie energii, umożliwiając operatorom efektywną eksploatację sprzętu.

Biorąc pod uwagę tak znaczny udział globalnego zużycia energii elektrycznej przypadający na silniki elektryczne, narzędzie to stanowi kolejny ważny krok w kierunku osiągnięcia celów wydajności i zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Nabywcy mogą prześcigać zmiany prawne, kupując silniki i układy bezstopniowej regulacji obrotów, które już teraz spełniają przepisy wchodzącymi w życie w 2023 r. Prosta aktualizacja może stworzyć znaczne oszczędności finansowe, zależnie od zastosowania i użytkowania silnika, pozwalając uniknąć wyższych kosztów wymiany w przyszłości.

Po więcej informacji na temat silników i układów bezstopniowej regulacji obrotów oraz sposobów aktualizacji celem spełnienia nowych standardów, odwiedź witrynę weg.net.