Rys. 1 Zasada działania dmuchawy bocznokanałowej SC/DSC
Rys. 1 Zasada działania dmuchawy bocznokanałowej SC/DSC

Działają one na zasadzie generowania ruchu w licznych kanałach promieniowo-bocznych względem tarczy nośnej 2, usytuowanych na obwodzie piasty, w których powietrze jest wielokrotnie promieniowo przyspieszane. Po opuszczeniu jednej łopatki 5 poprzez kanał pierścieniowy 4 dopływa do następnej, płynąc przez kolejne od wlotu 1 do wylotu 7 poprzez
cały obwód wirnika obracającego się w obudowie 3.
Przepływ obiegowy 8 ma charakter ruchu śrubowego 9. Pod- lub nadciśnienie wytwarzane przez te wentylatory osiąga wartości rzędu kilkuset milibarów.

Dmuchawy bocznokanałowe SC/DSC oferowane przez Venture Industries Sp. z o.o. są całkowicie produkowane w Polsce, w oddziale produkcyjnym w Grudziądzu. Standardowo
konstrukcja oparta jest na napędzie bezpośrednim. Wirnik jest montowany bezpośrednio
na wale silnika elektrycznego, a korpus, wirnik oraz obudowa tłumika dźwięku wykonane są ze stopów aluminium o starannie dobranym składzie chemicznym, co zapewnia lekkość i wytrzymałość konstrukcji. Aby zapewnić jak najlepszą jakość, przed zmontowaniem wykonuje się komputerową kompletację wszystkich części. W dmuchawach tych montowane są wirniki
z łopatkami prostymi lub pochylonymi (typ A lub C) – łopatki proste umożliwiają, w pewnym zakresie, pracę rewersyjną. Wirnik jest starannie wyważony, co w połączeniu z zastosowaniem markowych łożysk wysokotemperaturowych i sprawdzonego jakościowo silnika pozwala całkowicie wyeliminować ryzyko wystąpienia drgań w urządzeniu.
Dzięki tym zabiegom stosowanie wibroizolatorów może być zbędne. Wentylatory są wyposażone we wstępne tłumiki hałasu w kanałach dolotowym i wylotowym. Wtórnie spieniona
pianka spełniająca wszelkie normy ekologiczne, zabezpieczona ocynkowaną blachę perforowaną, pozwala na znaczne wyciszenie dmuchawy. Dzięki temu SC/DSC są dużo cichsze
od analogicznych konstrukcji dostępnych na rynku. Dodatkowo, na specjalne życzenie klienta, Venture Industries oferuje obudowy dźwiękochłonne zapewniające jeszcze lepszą ochronę przed hałasem.

Fot. 1 Dmuchawa bocznokanałowa DSC
Fot. 1 Dmuchawa bocznokanałowa DSC

Do napędu całej gamy dmuchaw SC10, SC20, SC30, SC40 i SC50 oraz DSC40, umożliwiającej uzyskiwanie nadciśnienia do 620 mbar i wydajności do 1200 m3/h, stosowane są silniki elektryczne o szerokim przedziale mocy. Mogą być to asynchroniczne silniki jednofazowe 220-240 V, 50 Hz z kondensatorem o mocach: 0,37, 0,55, 0,75, 1,1, 1,5 i 2,2 kW
lub trójfazowe 220-240/380-420 V (400/660 V powyżej 3 kW), 50 Hz o mocach: 0,37, 0,55, 0,75, 1,1, 1,5, 2,2, 3,0, 4,0, 5,5, 7,5, 11,0 i 15,0 kW wykonane zgodnie ze standardem IEC 72 oraz IEC 34-1 w klasie izolacji F i stopniu ochrony IP 55. Od wielkości 5,5 kW wzwyż, w uzwojeniu silnika montowane są trzy czujniki termistorowe PT-C140 połączone szeregowo, po jednym dla każdej fazy. W połączeniu z odpowiednim przekaźnikiem lub elektronicznym modułem zabezpieczenia, czujniki te zwiększają bezpieczeństwo użytkowania wentylatora i stanowią dodatkowe zabezpieczenie silnika. Ma to szczególne znaczenie przy pracy przerywanej, regulacji obrotów przemiennikiem częstotliwości i pracy w układach, gdzie silnik narażony jest na ryzyko częstych przeciążeń.
Na życzenie klienta dmuchawa może być wyposażona w silnik przeciwwybuchowy budowy wzmocnionej lub przystosowany do pracy w sieci elektrycznej na inne napięcie i częstotliwość. Oprócz nietypowych wersji silnikowych oferujemy także wentylatory z korpusami doszczelnionymi dodatkowym simmeringiem (wymóg np. przy zwiększonej wilgotności), wentylatory w wersji wysokotemperaturowej HT z tarczką dyspersyjną oraz wentylatory przystosowane do współpracy z napędem pasowym, hydraulicznym lub silnikiem spalinowym.
Bogate wyposażenie dodatkowe i wiele konfiguracji czyni te urządzenia naprawdę uniwersalnymi. Króćce wlotowe i wylotowe o standardowych średnicach zewnętrznych: 51, 63,
76, 102 mm; stalowe kołnierze gwintowane: R1.5"×15, R2"×15, R2.5"×20, R3.5"×20; oraz kołnierze do spawania pozwalają na dowolne podłączenie urządzeń do każdej istniejącej instalacji. Zewnętrzne tłumiki hałasu dodatkowo poprawiają komfort pracy, a filtry ssania chronią wnętrze komory wirnika i układ, w którym pracuje wentylator przed przedostawaniem się pyłów. Dla każdego typu dmuchawy oferowane są zawory przeciążeniowe na ssaniu lub tłoczeniu. Ich stosowanie zalecane jest wszędzie tam, gdzie występuje częste zatykanie wlotu lub wylotu, a co za tym idzie – przeciążanie silnika.

Fot. 2 Dmuchawy bocznokanałowe SC
Fot. 2 Dmuchawy bocznokanałowe SC

W zależności od ilości komór sprężania rozróżniamy wentylatory jednostopniowe i wielostopniowe. Dwustopniowym cyklem sprężania charakteryzuje się najnowszy produkt Venture Industries – DSC40 (Rys. 3)

Rys. 3 Dmuchawa bocznokanałowa DSC – przekrój komory wirnika
Rys. 3 Dmuchawa bocznokanałowa DSC – przekrój komory wirnika

Tłoczenie pierwszego stopnia połączone jest ze ssaniem stopnia drugiego. W wykonaniu dwustopniowym powietrze wlotowe przechodzi wokół przedniej części wirnika, a następnie,
zamiast ulec wytłoczeniu z urządzenia (jak w jednostopniowym SC), jest kierowane poprzez kolektor na tylną stronę wirnika i przechodzi kolejny pełny obrót. Dlatego też liczba uderzeń wirnika w cząstki powietrza jest podwójna.
Dzięki temu na wylocie DSC40 uzyskujemy ciągłe ciśnienie robocze wynoszące nawet 620 mbar (6,2 m słupa wody). Dzięki unikalnej konstrukcji kolektora powietrze jest sprawnie
przetłaczane (przy minimalnych oporach) między komorami.
Kolektor spełnia też funkcję radiatora (użebrowanie), tak więc oddaje na zewnątrz ciepło pochodzące ze sprężonego powietrza. W DSC kolektor jest szeregowy. W ofercie znajduje się także wentylator PSC z kolektorem równoległym, pozwalającym na uzyskanie podwójnej wydajności (rys. 4).

Rys. 4 Schemat montażowy dmuchawy DSC
Rys. 4 Schemat montażowy dmuchawy DSC

W DSC40 zastosowano silnik z wałem długości 180 mm. Pociąga to za sobą konieczność montażu dodatkowego, trzeciego łożyska umieszczonego w pokrywie drugiej komory sprężania. Zapewnia to odpowiednią sztywność tak długiego wału. W celu zapewnienia optymalnych warunków pracy na zewnątrz zamontowano wirnik chłodzący, starannie zabezpieczony
perforowaną obudową.
Na bocznej stronie obudowy znajdują się otwory kontrolno-inspekcyjne, przez które w trakcie montażu oraz prób odbiorczych sprawdzana jest szerokość szczeliny pomiędzy korpusem
a wirnikiem. W gotowym wyrobie otwory zabezpiecza się śrubami.

Fot. 3 Dmuchawy bocznokanałowe SC
Fot. 3 Dmuchawy bocznokanałowe SC

Dmuchawy bocznokanałowe SC/DSC stosowane są do wytwarzania poduszki powietrznej do transportu stosów papieru, do transportu wstrząsowego różnych materiałów płaskich, odwadniania miazgi papierowej. Są często stosowane do transportu pneumatycznego materiałów sypkich, takich jak mąka, zboże, tworzywa sztuczne. Są również wykorzystane
w maszynach pakujących pras drukarskich, suszarniach, przemysłowej armaturze próżniowej, komorach osadu czynnego, piaskownikach, przydomowych oczyszczalniach œcieków, oczkach wodnych (napowietrzanie zapobiega zamarzaniu wody zimą), technice basenowej, stawach
rybnych oraz wielu innych nietypowych zastosowaniach.
Jedną z największych zalet stosowania dmuchaw bocznokanałowych jest, z racji ich nieskomplikowanej konstrukcji, brak konieczności konserwacji i nieustannej kontroli. Jedyną
poruszającą się częścią jest wirnik, a ponieważ nie dotyka on obudowy – nie ulega wytarciu i nie wymaga smarowania. Do materiałów eksploatacyjnych zaliczane są tylko łożyska, które należy wymieniać raz na kilka tysięcy roboczogodzin (w zależności od czasu pracy i punktu pracy). Ponadto wyrzucane powietrze jest czyste i wolne od pulsacji.
Wszędzie tam, gdzie wymagane jest wysokie ciśnienie, dmuchawy bocznokanałowe SC/DSC są idealnym rozwiązaniem.
Właściwie zainstalowane i eksploatowane będą działały przez wiele lat bez konieczności serwisowania.

Rys. 2 Charakterystyki dmuchaw SC i DSC (tolerancja 10% przy ciśnieniu 1013 mbar, temperatura wlotu powietrza 15°C i maks. temperaturze otoczenia 40°C)
Rys. 2 Charakterystyki dmuchaw SC i DSC (tolerancja 10% przy ciśnieniu 1013 mbar, temperatura wlotu powietrza 15°C i maks. temperaturze otoczenia 40°C)


Venture Industries Sp. z o.o.