FORANE FX 90, jest czynnikiem nietoksycznym i niepalnym, jest mieszaniną typu drop-in, czynnikiem o ODP=0, proponowanym przez koncern Atofina jako zamiennik za R22 o bardzo zbliżonych do R22 parametrach, szczególnie w zakresie wydajności chłodniczej i ciśnień pracy.

Przy dokonywaniu retrofitu na FORANE FX90 nie wymagana jest wymiana oleju, czynności wymiany są łatwe, podobne do tych jakie dokonywano przy retroficie R12, a koszty takiej wymiany niewielkie.

FORANE FX90 (R419A) jest uzupełnieniem szerokiej palety czynników chłodniczych koncernu Atofina pod nazwą FORANE i odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie klientów na bezpośredni zamiennik za R22 w istniejących instalacjach z bezpośrednim odparowaniem.
Produkty FORANE zawierają już standardowe czynniki chłodnicze zaaprobowane przez producentów sprężarek i urządzeń chłodniczych, będące zamiennikami R22 ale przeznaczone głównie do nowych systemów, np. R134a, R404A, R507, R407C i R410A, i które współpracują tylko z olejami nowych generacji, np. z olejami poliestrowymi lub z powodów swoich własności, nie mogą być bezpośrednio zamienne za R22.
W odróżnieniu do powyższych, FORANE FX90 jest czynnikiem typu drop-in i został tak zbudowany, że znakomicie miesza się z powszechnie używanymi olejami mineralnymi i alkilobenzenowymi.
Czynnik ten jest mieszaniną i jak wszystkie mieszaniny powinien być napełniany
do instalacji zawsze w fazie ciekłej. Będąc mieszaniną zeotropową, FORANE FX90 nie jest przeznaczony do użycia systemach z zamontowanymi zalanymi parownikami, zbiornikami ciekłego czynnika z niskim ciśnieniem lub w systemach działających ze sprężarkami odśrodkowymi np. typu łopatkowego itp.

Zalety R419A:
• porównywalna do R22 wydajność chłodnicza,
• optymalne COP (bliskie R22),
• znacznie niższa niż dla R22 temperatura tłoczenia,
• podobne do R22 ciśnienie skraplania,
• niewielki poślizg temperaturowy.

>>Karta dla czynnika FX90 - R419A