Termowizja dla budownictwa

Zastosowanie termowizji w budownictwie jest bardzo popularną i bezinwazyjną metodą, dzięki której możemy znaleźć miejsca w budynku, z których ucieka ciepło. Takie badanie powinien przeprowadzić każdy kto planuje zakup nieruchomości, odbiera budynek od developera lub po robotach remontowych w celu sprawdzenia dalszych, ewentualnych wad wykonawczych.
W trakcie badania termowizyjnego najczęściej mogą ujawnić się mostki cieplne, miejsca gdzie występują największe straty ciepła, brak ciągłości wykonania izolacji w przegrodach budowalnych, stan mostków termicznych przy stolarce okiennej i drzwiowej. Pozwoli wykryć też miejsca ucieczki ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania i zlokalizować źródła i zasięg zawilgocenia, które powoduje pogorszenie właściwości cieplnych elementów budynku i może prowadzić nawet do powstawania pleśni. Analizę termowizyjną można wykonać od zewnątrz jak i wewnątrz budynku.

Zdjęcie termowizyjne budynku na zewnątrz i wewnątrz
 
Zdjęcie termowizyjne budynku na zewnątrz i wewnątrz

Termowizja dla elektryczności

Kolejnym zastosowaniem termografii jest diagnostyka urządzeń instalacji elektrycznych. Badania termowizyjne pozwalają tu na szybkie i bezdotykowe wykrycie miejsc potencjalnych nieprawidłowości, którym często towarzyszy wzrost temperatury prowadzący w sytuacji awaryjnej nawet do uszkodzenia urządzeń lub pożaru. Można zatem łatwo i bezpiecznie zbadać, czy pracuje ona zgodnie z założeniami i czy temperatury w pomieszczeniach osiągane są w optymalny sposób. Zaleca się regularne przeglądy (przynajmniej raz na rok) wszystkich urządzeń, zaczynając od transformatorów, poprzez rozdzielnice na najniższym poziomie napięcia, a kończąc na najbardziej obciążonych instalacjach. Najczęściej spotyka się z takimi problemami jak np. luźne styki przewodów w gniazdkach, utlenione styki w wyłącznikach i gniazdkach bezpieczników.

 

Termowizja dla ogrzewnictwa

Dzięki badaniu termowizyjnemu łatwo również zlokalizować wyciek z rur instalacji wodnej i CO, a sam pomiar termowizyjny przebiegu tej instalacji pozwala unikać jej uszkodzenia. Dla prawidłowej oceny wady i jej dokładnej lokalizacji niezbędne jest zbadanie możliwie jak najdłuższego odcinka instalacji. Jeżeli zarejestrowano zmianę temperatury na powierzchni odcinków podłóg i ścian, oznacza to że mamy do czynienia z defektem termicznym, i wykryciem miejsca wycieku. Warto sprawdzić, czy cała powierzchnia pracuje prawidłowo, ponieważ często niektóre pętle grzewcze działają wadliwie. W takim przypadku oznacza to podniesienie parametrów temperaturowych na wyjściu pompy ciepła, a to następnie wiąże się ze wzrostem wysokości rachunków za energię elektryczną.
 

 Zdjęcie termowizyjne instalacji grzewczej

Zdjęcie termowizyjne instalacji grzewczej


Termowizja dla wentylacji

Badanie termowizyjne przeprowadza się również przy instalacjach wentylacyjnych, które polega przede wszystkim na sprawdzeniu poprawności zainstalowania kanałów wentylacyjnych. Sprawdza się to poprzez pomiar szczelności kanałów pod wymaganym ciśnieniem.
 

 Zdjęcie z badania termowizyjnego przedstawia klatkę wentylacyjną w kuchni – ciąg wsteczny

Zdjęcie z badania termowizyjnego przedstawia kratkę wentylacyjną w kuchni – ciąg wsteczny

Termowizja dla klimatyzacji

Dzięki stosowanym w termowizji metodom jesteśmy w stanie także określić nieszczelności lub wady w izolacji przewodów klimatyzacyjnych, które są zwykle przyczyną spadku efektywności systemu klimatyzacyjnego oraz wzrostu jego energochłonności. Taka sytuacja oczywiście wiąże się z niepotrzebnymi i większymi kosztami. Przeprowadzenie badania termowizyjnego w klimatyzacji pozwoli na określenie stanu rozkładu temperatury w pomieszczeniu i na powierzchni przegród. Umożliwi zbadanie zastosowanych w systemach klimatyzacji rozdzielni, urządzeń i instalacji. Oceni stan szczelności i izolacyjności przegród zewnętrznych, umożliwi kontrolę rozkładu temperatury w klimatyzacji przemysłowej, precyzyjnej oraz w procesach technologicznych, wymagających zapewnienie odpowiedniego poziomu temperatury.
Najczęstszą przyczyną  problemów z tą instalacją jest niska izolacyjność i nieszczelności przegród  zewnętrznych, a samo badanie termowizyjne zweryfikuje poprawność zaprojektowania, wykonania i funkcjonowania układów.

Termowizja dla chłodnictwa

Lato to najlepszy okres na wykonanie badania termowizyjnego w komorach chłodniczych, mroźniach oraz innych pomieszczeniach produkcyjno-magazynowych o obniżonej temperaturze, służących np. do przechowywania artykułów spożywczych, owoców, warzyw, mięsa itp.  Dzięki badaniu termowizyjnemu możemy zlokalizować nawet najmniejsze źródła nieszczelności w izolacji ścian chłodni, powodujących znaczne straty. Badania termowizyjne chłodni najczęściej stosowane są do:
- badania stanu izolacyjności cieplnej i szczelności przegród  zarówno nowych jak i modernizowanych chłodni. Celem jest sprawdzenie jakości wykonania prac i zastosowanych materiałów oraz poprawność rozwiązań projektowych,
- badania stanu izolacyjności cieplnej i szczelności przegród dla oceny prac remontowych, samochodowych naczep chłodniczych, rozkładu temperatur w komorach chłodniczych,
- badania instalacji, rozdzielni i urządzeń stosowanych w układach chłodniczych.

Dzięki kontroli stanu chłodni za pomocą badania termowizyjnego można wykryć nieszczelności np. na łączniach płyt ściennych z podłogą i sufitem, w rejonie drzwi chłodniczych i śluz załadunkowych oraz w narożach ścian dachu. Oprócz tego można sprawdzić także stan łożysk pracujących w agregatach chłodniczych. Prawidłowo wykonane badanie termowizyjne może wykryć także inne anomalie cieplne tzn. miejsca o temperaturach wyższych od oczekiwanych, a szybkie usunięcie usterek pozwala zaoszczędzić energię, zużywaną do wytworzenia odpowiedniej ilości chłodu. Dotychczas prowadzone badania pokazały, że duży wpływ na szczelność chłodni ma jakość montażu.
Elementy jakie warto oprócz tego poddać kontroli to również stan wentylatorów nawiewnych, ponieważ wystarczy jedno uszkodzenie łożyska wentylatora, aby miał miejsce znaczny spadek mocy chłodniczej oraz stan rozdzielni elektrycznych, ponieważ nawet jedno wadliwe  złącze elektryczne lub nadpalone uzwojenie silnika może doprowadzić do sporych strat, a nawet groźnego pożaru. Wcześniejsze wykrycie tych usterek zabezpieczy nas zanim dojdzie do awarii i uchroni od kosztownych napraw.

Zalety badań termowizyjnych

Zastosowanie termowizji w powyżej omówionych dziedzinach pozwala obiektywnie ocenić jakość wykonawstwa oraz pomaga w udoskonaleniu rozwiązań projektowych i monitorowaniu procesów technologicznych i eksploatacji instalacji i urządzeń.
Korzyści jakie płyną z wykonania badań termowizyjnych są ogromne zarówno dla przedsiębiorców, developerów, firm budowlanych, jak i dla osób prywatnych planujących zakup nieruchomości lub termomodernizację lokalu. Dzięki tej metodzie możemy łatwo skontrolować rzeczywisty stan budynku i zobaczyć wszelkie wady i nieszczelności jakie w nim występują. Łatwo wtedy oszacować koszty utrzymania i remontu tego budynku, tak aby stał się energooszczędny. Koszty przeznaczone na remont zawsze zwracają się w szybkim tempie w postaci mniejszych rachunków za energię.
 

Zdjęcie termowizyjne – zapowietrzony grzejnik

Zdjęcie termowizyjne – zapowietrzony grzejnik


Oprócz tego, termowizja daje dodatkowe możliwości zlokalizowania źródła wycieków z instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody, pozwala bez wyłączania napięcia określić stan różnych elementów rozdzielni elektrycznych średniego i niskiego napięcia oraz zlokalizować wadliwe styki i połączenia, daje możliwość zbadania stanu technicznego urządzeń elektroenergetycznych i mechanicznych bez kosztownych włączeń. W przemyśle diagnostyka energetyczna pozwala zapobiegać awariom i określić konkretny zakres remontu, który z kolei służy podniesieniu wydajności oraz zmniejszeniu energochłonności. Bardzo istotne jest również jakim sprzętem przeprowadzane jest badanie termowizyjne. Niezwykle istotny jest sprzęt jakim przeprowadzane jest badanie. Tylko dobry sprzęt jest w stanie zaprezentować rzeczywisty stan badanego obiektu. Tanie rozwiązania nie przynoszą praktycznie żadnego pożytku, a po analizie z tak niedokładnych wyników zazwyczaj wprowadzone zmiany nie prowadzą do żadnych korzyści. Analizę po badaniu termowizyjnym koniecznie powinien przeprowadzić specjalista, który ma odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie.

Zdjęcia z badań termowizyjnych zamieszczone w artykule i w galerii są wykonane kamerą termowizyjną przez firmę CertEnergia. Więcej informacji na temat badań termowizyjnych dla firm i osób prywatnych na stronie spółki: certenergia.pl