Technologia (wykrywacze nieszczelności, detektory)

Termowizja dla branży HVACR

Zastosowanie termowizji w branży HVAC & R pozwala obiektywnie ocenić jakość wykonania instalacji oraz pomaga w udoskonaleniu rozwiązań projektowych i monitorowaniu procesów technologicznych i eksploatacji urządzeń. Dzięki badaniom termowizyjnym można skontrolować rzeczywisty stan techniczny instalacji HVACR, zlokalizować źródła wycieków z instalacji, mostki cieplne, oszacować koszty jej utrzymania lub remontu w kierunku przyszłych energooszczędności.