Basenowa centrala klimatyzacyjna NOTOS mogą być instalowane zarówno w obiektach prywatnych, jak i publicznych oraz hotelowych.

NOTOS

Cechy centrali NOTOS:
• Precyzyjne utrzymywanie wymaganych parametrów powietrza w hali basenowej poprzez wentylację, osuszanie, ogrzewanie lub chłodzenie;
• Wysokosprawny odzysk ciepła (80%) na podwójnym wymienniku krzyżowym;
• Odporność konstrukcji i stosowanych materiałów na działanie wilgotnego powietrza zawierającego związki chloru;
• Optymalizacja ilości powietrza recyrkulacyjnego i zewnętrznego;
• Automatyczna regulacja wydajności centrali w zależności od bieżących potrzeb, ograniczająca zużycie energii elektrycznej nawet o 70%;
• Utrzymywanie stałego podciśnienia w hali basenowej, zapobiegające migracji wilgoci do sąsiednich pomieszczeń;
• Ograniczenie odparowania wody z basenu w okresie poza kąpielą poprzez automatyczną zmianę nastawy parametrów powietrza;
• Sterowanie pracą centrali za pomocą nowoczesnego panelu dotykowego (wizualizacja i archiwizacja parametrów pracy centrali);
• Free-cooling.

Dane techniczne centrali NOTOS:
• Wydajność 1200 – 25 000m3/h;
• Spręż dyspozycyjny 250 – 500 Pa;
• Podwójny wymiennik krzyżowy;
• Sprawność odzysku ciepła 80%;
• Nagrzewnica wodna;
• Wentylatory z napędem bezpośrednim;
• Płynna regulacja;
• Zintegrowana automatyka;
• Panel dotykowy do sterowania pracą centrali.

Centrala Notos dostępne jest w ofercie firmy ELBAS s.c. Z. Wnukowicz M. Cherubiński.