Warunkiem klimatyzacji hali basenowej jest odpowiednia dystrybucja ciepłego i osuszonego powietrza przez nawiew oraz wywiew powietrza z hali. Przy czym biorąc pod uwagę efektywność występujących zjawisk związanych z przemieszczaniem oraz wymianą powietrza i ciepła, to bardziej efektywny jest nawiew od wywiewu. Nawiew powietrza powinien być tak uformowany, żeby każdy metr sześcienny powietrza w hali basenu był poruszony i wymieniony. Nawiew taki zapewniają odpowiednio rozmieszczone w hali basenu nawiewne szyny szczelinowe. Tylko w ten sposób można uniknąć wykraplania się pary wodnej oraz przeciągów. Oznacza to, że dla każdej hali basenu musi być opracowany indywidualny system uzdatniania powietrza (rys. 1).

Rys. 1. Schemat klimatyzacji hali basenowej
Rys. 1. Schemat klimatyzacji hali basenowej

Nawiewanie ciepłego powietrza przed powierzchnią okien lub szczytowych ścian zewnętrznych przeciwdziała wykraplaniu się pary wodnej nawet przy niskich temperaturach na zewnątrz budynku. Tym samym zapobiega się opadaniu zimnego powietrza i powstawaniu przeciągów oraz oziębiania posadzki. Posadzka przejmuje temperaturę pomieszczenia i nie potrzeba jej dodatkowo ogrzewać. Staje się więc zbyteczne ogrzewanie podłogowe. Nie należy jednak bezpośrednio nawiewać ciepłego powietrza na okna. Takie postępowanie niszczy warstwę graniczną na szybach i podwyższa koszty ogrzewania. Najlepszym technicznie rozwiązaniem tego problemu jest nawiewanie ciepłego powietrza ze szczeliny nawiewnej szyny biegnącej wzdłuż całej długości okien. Nawiewne szyny szczelinowe powinny być umieszczone tak, aby powietrze nawiewane było skierowany pionowo do góry wzdłuż powierzchni szyb okiennych. Dla zapewnienia wymaganej temperatury powietrza w hali basenowej, temperatura powietrza nawiewnego może wynosić nawet 45 ºC. Powietrze nawiewane, jako cieplejsze od powietrza hali basenowej, w sposób naturalny unosi się do góry wzdłuż powierzchni szyb okiennych. Dodatkowo wymuszany nawiew powietrza z nawiewnych szyn szczelinowych powoduje ruch powietrza w hali basenowej oraz stopniową jego wymianę.
Szczególnie ważna jest strefa graniczna w warstwie między powietrzem, a wodą basenu, ponieważ dochodzi tam do wymiany ciepła i wilgoci. W czasie nie korzystania z basenu tworzy się nad powierzchnią wody warstwa graniczna, która ogranicza parowanie. W momencie, gdy zostanie ona zniszczona przez niekontrolowany przepływ powietrza, wzrasta intensywność parowania. Następstwem są zwiększone koszty energetyczne.
Przepływ powietrza oraz wydajność osuszania centrali klimatyzacyjnej należy dobrać dla danej hali basenowej. Całe powietrze znajdujące się w pomieszczeniu musi być wystarczająco często wymieniane. Tylko wtedy powstaje równomierny rozkład temperatury w całej hali. Wszystkie elementy budowli przejmują temperaturę powietrza. Przy wystarczającej wymianie powietrza można zrezygnować z grzejników centralnego ogrzewania. Centrala klimatyzacyjna jest w stanie pokryć całkowite zapotrzebowanie ciepła dla hali basenowej.
Parametry powietrza hali i wody basenowej zgodnie z normą niemiecką VDI2089, wytycznymi MZiOS oraz potrzebami użytkownika są następujące:
- temperatura wody basenowej 26 – 28 ºC
- wilgotność względna powietrza hali basenowej 55 – 60 %
- temperatura powietrza powyżej temperatury wody 1 – 2 ºC.
Zbyt wysoka wilgotność powietrza jest przyczyną niszczenia materiałów budowlanych. Wpływa również negatywnie na nasze samopoczucie. Problem odwilgacania jest automatycznie rozwiązywany przez nowoczesne energooszczędne centrale klimatyzacyjne.
Wilgotne i ciepłe powietrze zawiera dużo cennej energii. Dawniej było ono niewykorzystywane i usuwane na zewnątrz, a zewnętrzne zimne powietrze ogrzewane. Obecnie wywiewane powietrze z hali basenowej jest doprowadzane przewodami powietrznymi do centrali klimatyzacyjnej i ochładzane, a przez to zawarta w nim wilgoć jest wykraplana. Przy pomocy ciepła odzyskanego z powietrza wywiewanego z hali basenu, podgrzewane jest powietrze cyrkulyjące lub zewnętrzne, które osuszone i podgrzane ponownie jest nawiewane do hali. Ważne jest, aby dobrać centralę klimatyzacyjną odpowiadającą wymaganiom danej hali basenowej także pod względem osuszania, cyrkulacji oraz ilości wymian powietrza.
Centrale klimatyzacyjne dla hal basenowych typu ThermoCond® (rys. 2, 3) produkcji Menerga® Apparatebau GmbH, Niemcy posiadają jedno, dwu lub trzy stopniowy system odzysku ciepła i uzdatniają powietrze w hali basenowej tj. oczyszczają, wentylują, ogrzewają i osuszają halę basenową. Wyposażone są we wszystkie niezbędne elementy komputerowej automatyki potrzebne do utrzymania wymaganych parametrów powietrza w hali basenowej.

Rys. 2. Centrala klimatyzacyjna dla hal basenowych z podwójnym krzyżowym wymiennikiem ciepła typ ThermoCond® 23
Rys. 2. Centrala klimatyzacyjna dla hal basenowych
z podwójnym krzyżowym wymiennikiem ciepła typ ThermoCond® 23

Rys. 3. Centrala klimatyzacyjna dla hal basenowych z podwójnym krzyżowym wymiennikiem ciepła i pompą ciepła typ ThermoCond® 36
Rys. 3. Centrala klimatyzacyjna dla hal basenowych
z podwójnym krzyżowym wymiennikiem ciepła
i pompą ciepła typ ThermoCond® 36

Posiadają możliwość zdalnego kontrolowania oraz monitorowania pracy centrali przy wykorzystaniu komputera zewnętrznego. Silniki wentylatorów sterowane są płynnie przez układy elektroniczne falowników. Centrale te dostarczane są jako jednostki gotowe do podłączenia z instalacją wentylacyjną. W zależności od zmieniających się warunków funkcjonowania basenu (stopnia używania), automatycznie wybierają najbardziej korzystny pod względem ekonomicznym rodzaj pracy.
Zastosowanie centrali klimatyzacyjnej dla hal basenowych typu ThermoCond® zapewnia wentylację, osuszanie i ogrzewanie hali basenowej. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowo wentylacji mechanicznej (wentylatory), czy osuszaczy powietrza oraz w większości przypadków ogrzewania statycznego (grzejniki, ogrzewanie podłogowe).
Centrale klimatyzacyjne ustawiane są w pomieszczeniu technicznym, a hala basenowa pozostaje pomieszczeniem, tak jak powinna, w którym można trenować, odpocząć i zrelaksować się.

Autor: dr inż. Andrzej Kolaszewski
Menerga Polska Sp. z o.o.
www.menerga.com.pl