Warszawa, 28 lutego 2011 r. – Panasonic Corporation i Tokyo Gas Co., Ltd. wspólnie opracowały nowy model domowego ogniwa paliwowego „Ene-Farm” o najwyższej na świecie*1 sprawności generowania prądu. Nowy produkt jest wytwarzany przez Panasonic i będzie sprzedawany przez Tokyo Gas od 1 kwietnia 2011 r.


Ene-Farm
Systemy ogniw paliwowych „Ene-Farm" generują elektryczność poprzez reakcję chemiczną między tlenem zawartym w atmosferze i wodorem ekstrahowanym z gazu miejskiego, a ciepło będące produktem ubocznym tego procesu służy również do ogrzewania domu i dostarczania ciepłej wody. System jest niezwykle przyjazny dla środowiska. Ponieważ elektryczność jest wytwarzana i używana w jednym miejscu, nie ma strat przesyłowych, a ponadto można wykorzystać całe ciepło powstające podczas generowania elektryczności. W porównaniu ze standardowym używaniem prądu z elektrowni cieplnej oraz ogrzewaniem wody i mieszkania za pomocą miejskiego gazu*2 system ogniw paliwowych pozwala zmniejszyć zużycie energii pierwotnej o około 35 procent*3, a emisji CO2 o około 48 procent. Użytkownicy mogą zaoszczędzić około 50 000 – 60 000 (ok.1700-2100 zł) jenów na rocznych rachunkach za media, a emisję CO2 ograniczyć o około 1,5 tony*4 rocznie.

Nowe ogniwo paliwowe „Ene-Farm” oferuje znamionową sprawność generowania równą 40 procent (LHV)*5, obecnie najwyższą na świecie, co stanowi dalsze ulepszenie w stosunku do istniejących produktów o sprawności 37 procent (LHV). Konfiguracja „jednostki ogniwa paliwowego” została bardzo uproszczona, a kluczowe komponenty, takie jak „stosy” generujące elektryczność, udało się znacznie zmniejszyć. Dzięki tym cięciom kosztów Tokyo Gas i Panasonic mogły obniżyć zalecaną cenę detaliczną nowego systemu do 2 761 500 jenów (ok. 96 000 zł) (z podatkiem, bez opłaty instalacyjnej), co oznacza oszczędność około 700 000 jenów (ok. 24 000 zł) w porównaniu z bieżącymi modelami.

Od czasu wprowadzenia pierwszych produktów „Ene-Farm” w maju 2009 r. do stycznia 2011 r. Panasonic dostarczył około 5000 jednostek na japoński rynek, spośród których około 4000 zostały sprzedane przez Tokyo Gas. W roku obrachunkowym 2012 kończącym się w marcu 2012 r. Panasonic stworzy system produkcyjny, który zwiększy roczną moc wytwórczą do ponad 6000 jednostek*6, podwajając szacowaną produkcję z roku obrachunkowego 2011. Jednocześnie Tokyo Gas postara się osiągnąć roczną sprzedaż w wysokości 5000 jednostek, dwukrotnie większą od zakładanej na rok fiskalny 2011 (2500 jednostek).

Poprzez upowszechnianie produktów „Ene-Farm” obie firmy chcą zwiększyć komfort życia swoich klientów i przyczynić się do ochrony globalnego środowiska naturalnego.

*1: Wśród domowych systemów elektrociepłowniczych z ogniwem paliwowym (dane z 9 lutego 2011 r., według badań firmy Panasonic).
*2: Metoda, w której elektryczność jest dostarczana z elektrowni cieplnej, a gaz dostarczany przez Tokyo Gas służy do ogrzewania. Założono, że używany jest bojler gazowy, gazowe ogrzewanie podłogowe (w salonie) oraz elektryczne klimatyzatory do ogrzewania/chłodzenia wszystkich pomieszczeń z wyjątkiem salonu.
*3: W porównaniu z metodą (*2) przy generowaniu 0,75 kWh prądu i odzyskiwaniu ciepła w wysokości 0,94 kWh/około 32 litry przy 40 stopniach Celsjusza.
*4: Przy następujących założeniach:
• 4-osobowa rodzina w wolnostojącym domu (łączna powierzchnia: 150m2).
• Roczne obciążenia – gorąca woda: 15,4 GJ; ogrzewanie wody do mycia: 1,7 GJ; gotowanie: 2,2 GJ; chłodzenie: 3,1 GJ; grzejniki podłogowe: 12.6GJ; ogrzewanie przez klimatyzatory: 8,8 GJ; oświetlenie i inne: 16,8 GJ
• Równoważnik CO2 – gaz miejski: 2,29 kg-CO2/m³; elektryczność: 0,69kg-CO2/kWh
• Równoważnik energii pierwotnej – elektryczność: 9,76 MJ/kWh; gaz: 45 MJ/m3; gorąca woda/sprawność ogrzewania: 80 procent
• Opłaty za gaz – system konwencjonalny: taryfa „Danran”; Ene-Farm: „Eco Plan z Ene-Farm”
• Opłaty za elektryczność – „taryfa oświetleniowa B” z kontraktem 40A zarówno w przypadku systemu konwencjonalnego, jak i Ene-Farm.
*5: LHV to skrót od Lower Heating Value (wartość opałowa dolna). Wartość otrzymuje się przed odjęcie ciepła parowania wody od łącznego ciepła uzyskiwanego przy pełnym spalaniu gazu (dla porównania HHV – wartość opałowa górna ≈ 0,9 × LHV)
*6: Panasonic będzie dostarczał nowy produkt nie tylko Tokyo Gas, ale również innym dużym miejskim dostawcom gazu w Japonii, nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2011 r.)


Najważniejsze cechy
1. Najwyższa na świecie*1 sprawność środowiskowa i znacznie obniżona cena
Dzięki sprawniejszym „stosom” oraz innym ulepszeniom znamionową sprawność generowania prądu zwiększono do 40 procent – jest to najwyższa sprawność w przypadku domowego systemu elektrociepłowniczego z ogniwem paliwowym*1. Zwiększona trwałość „stosów” i „przetwornika paliwa”, który wytwarza wodór z gazu miejskiego, zapewnia 50 000 godzin pracy, 25 procent więcej niż w przypadku konwencjonalnego modelu. Zwiększenie sprawności i trwałości pozwoliło zachować ten sam stopień energooszczędności i redukcji emisji CO2 co w przypadku konwencjonalnego modelu, ale przy zmniejszeniu mocy wyjściowej z 1,0 kW do 750 W. Ponadto dolny próg generowanej mocy wyjściowej zmniejszono z 300 do 250 W, aby uwzględnić trend obniżania spoczynkowego poboru mocy w energooszczędnych urządzeniach domowych. Zmiana zakresu mocy wyjściowej i nowe technologie, w tym zmiana metody instalacji części w „stosach” oraz nowe komponenty, pozwoliły zmniejszyć rozmiary o około 30-40 procent w porównaniu z bieżącym modelem. Co więcej, inne modyfikacje projektowe znacznie uprościły konfigurację „jednostki ogniwa paliwowego”, co przełożyło się na 30-procentowe zmniejszenie liczby części i 20-procentowe obniżenie wagi. W rezultacie zalecana cena detaliczna zostanie zmniejszona do 2 761 500 jenów (ok. 96 000 zł) (z podatkiem, bez opłaty instalacyjnej), o około 700 000 jenów (ok. 24 000 zł) w porównaniu z konwencjonalnym modelem

2. Najmniejsza w branży*1 przestrzeń instalacyjna
Powierzchnię wymaganą do instalacji zmniejszono o 50 procent*7 w porównaniu z konwencjonalnym modelem, do około 2 m2. Osiągnięto to przez zmniejszenie szerokości i wydłużenie „jednostki ogniwa paliwowego”, którą teraz można instalować obok „zbiornika gorącej wody”, w którym podgrzewana jest woda. Zmniejszenie rozmiarów umożliwia instalację produktu w domach o ograniczonej powierzchni, charakterystycznych dla metropolii tokijskiej.
*7 W zależności od warunków instalacyjnych.

3. Większy ekran zdalnego sterowania
W porównaniu z konwencjonalnym modelem, ekran LCD na jednostce zdalnego sterowania (instalowanej w kuchni) jest większy o około 76 procent, co ułatwia wizualizację takich efektów, jak generowana moc i redukcja emisji CO2. Ponadto można ustawić docelowe wydatki na oświetlenie i ogrzewanie oraz progi zużycia gazu i elektryczności; jeśli rzeczywiste wartości są mniejsze od docelowych, na ekranie pojawia się „uśmieszek”, który nagradza osiągnięcia w dziedzinie oszczędzania energii i ograniczania emisji.

Różnice w porównaniu z konwencjonalnym modelem

• Wygląd zewnętrzny – wysoki, wydłużony kształt umożliwia instalację „jednostki ogniwa paliwowego” obok „zbiornika gorącej wody”

Nowy model - po lewej zbiornik wody, po prawej: ogniwo
Nowy model - po lewej zbiornik wody, po prawej: ogniwo

Konwencjonalny model - po lewej: ogniwo, po prawej: zbiornik wody
Konwencjonalny model - po lewej: ogniwo, po prawej: zbiornik wody


• Przestrzeń instalacyjna – obszar mniejszy o prawie połowę

• Zdalne sterowanie (instalowane w kuchni) – większy, bardziej czytelny ekran LCD


Informacje o Ene-Farm
Nazwa „Ene-Farm”, utworzona od angielskich słów „energy” i „farm”, reprezentuje kluczową ideę produktu — mianowicie to, że „możemy sami generować energię do wykorzystania we własnych domach”. Ciepło powstające jako produkt uboczny wytwarzania elektryczności można efektywnie wykorzystać w grzejnikach podłogowych i suszarkach, a także w celu ogrzewania wody do mycia i kąpieli. Firmy Tokyo Gas i Panasonic (wówczas Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.) rozpoczęły wspólne prace projektowe w 1999 r., w lipcu 2003 r. podpisały kontrakt produkcyjny, a w kwietniu 2005 r. zainstalowały w rezydencji premiera Japonii pierwszy na świecie system elektrociepłowniczy z ogniwem paliwowym. W latach 2005 – 2008 obie firmy przeprowadziły duży, ogólnokrajowy projekt testowania produktów i gromadzenia danych dotyczących rzeczywistych warunków użytkowania w zwykłych domach. W maju 2009 r. odbyła się światowa premiera rynkowa pierwszego domowego systemu elektrociepłowniczego z ogniwem paliwowym.

Ene-farm

O Tokyo Gas
Tokyo Gas to największy w Japonii dostawca gazu miejskiego, który ma ponad 10 milionów klientów w obszarze metropolii tokijskiej. Firma założona w 1885 r. ma główną siedzibę w Tokio, a w roku obrachunkowym 2009 zakończonym 31 marca 2010 r. odnotowała skonsolidowaną sprzedaż netto w wysokości 1,41 bln jenów (15,2 mld dol.). Firma jest notowana na giełdach w Tokio, Osace i Nagoyi. Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem http://www.tokyo-gas.co.jp/index_e.html

O Panasonic
Panasonic Corporation jest światowym liderem w rozwijaniu i produkcji elektroniki zaspokajającej szeroką gamę potrzeb konsumentów, biznesu i przemysłu. Firma z siedzibą w Osace, w zakończonym 31 marca 2010 roku finansowym, zanotowała sprzedaż netto w wysokości 7,42 bilionów jenów (56,6 miliardów dolarów). Akcje firmy notowane są na giełdach w Tokio, Osace, Nagoyi oraz w Nowym Jorku (symbol NYSE: PC). Więcej informacji o firmie i marce Panasonic znajduje się pod adresem http://panasonic.net/ lub http://panasonic.pl/