Czy wiesz, że... (Wentylacja)

Rosja podpisała poprawkę z Kigali

Zgodnie z poprawką z Kigali do protokołu montrealskiego, kraje zobowiązują się do ograniczenia produkcji i zużycia HFC o ponad 80% w ciągu najbliższych 30 lat.

Ziehl-Abegg inwestuje 16 mln euro

Ziehl-Abegg zamierza zwiększyć produkcję wentylatorów i silników, inwestując 16 mln euro w rozbudowę fabryki Kupferzell.