Sphering Group powiększa się o firmę eka-edeIstahIkamine, założoną 37 lat temu i zlokalizowaną w Untersteinach w Niemczech, co stanowi najważniejsze przejęcie w historii Grupy.

To przejęcie, przeprowadzone z sukcesem zaledwie kilka tygodni po przejęciu firmy SFL w Wielkiej Brytanii, podkreśla zdolność Grupy do bycia niekwestionowanym liderem na rynkach działalności przedsiębiorstw wchodzących w skład Grupy.

Po dołączeniu dwóch nowych zakładów produkcyjnych, Grupa zatrudnia obecnie ponad 1000 osób. Główne obszary działania Grupy to rynki we Francji, w Belgii, w Niemczech, we Włoszech, w Polsce, w Wielkiej Brytanii w Czechach.

Dzięki EKA obrót Grupy wzrasta do 190 mln euro i daje Grupie Sphering pozycję lidera na rynku europejskim. EKA wnosi do Grupy Sphering bezkonkurencyjną kombinację technologii i procesów zapewniającą doskonałą obsługę Klientów niemieckojęzycznych w zakresie dostaw przewodów kominowych i wentylacyjnych, zarówno w rozwiązaniach standardowych jak i specjalnych.

Sphering udowadnia swoją siłę i wartość modelu operacyjnego, który kolejny raz okazuje się być zwycięskim. Grupa Sphering to kreator w swojej branży w krajach Unii Europejskiej. W oparciu o autonomię swoich przedsiębiorstw, sposobie ich działania i produkowanych marek, Grupa tworzy unikalne połączenie lokalnego i globalnego podejścia, które pozwala na lepsze uchwycenie i dopasowanie się do specyficznych potrzeb i przepisów rynku.

W połączeniu z ostatnimi przejęciami, ciągłymi inwestycjami w badania i rozwój we własnym laboratorium "WeLab" oraz w potencjał wytwórczy, Grupa
Sphering jest aktywnym graczem na rynku UE, spełniającym wszelkie wymagania dotyczące systemów kominowych.

Grupa Sphering jest obecna nawiększości terytoriów europejskich i wciąż przesuwa granice swojej działalności.

 

Informacje o grupie Sphering

Grupa Sphering jest wiodącym graczem na europejskim rynku systemów kominowych z obrotem 190 mln euro i ponad 1000 pracowników.

Sphering rozszerza swoją obecność w branży z wiodącymi markami i szeroką gamą produktów, przy wsparciu swoich laboratoriów "WeLab" zajmujących się testowaniem produktów i innowacjami.

W skład Grupy wraz ze swoimi markami wchodzą firmy: Apros z Włoch, Eurotip z Belgii, Joncoux i Lorflex z Francji, MK z Polski, SFL z Wielkiej Brytanii iEKA z Niemiec.

W 2019 roku Grupa Sphering obchodziła stulecie istnienia. Wierna swoim historycznym wartościom, Grupa wdrożyła politykę CARE wobec Pracowników, Klientów i Dostawców, zapewniającą ofertę bezpiecznych i wydajnych produktów, z poszanowaniem aspektów ochrony środowiska i wartości społecznych.

Zaangażowanie Pracowników każdego z przedsiębiorstw i stabilność finansowa sprawia, że Grupa udowadnia swój potencjał w zakresie szybkiego, ustrukturyzowanego i zyskownego wzrostu.