To najwyższe historycznie wzrosty, które przybliżyły Grupę Klima-Therm do poziomu miliarda złotych obrotów.

Na tak spektakularne wyniki Grupy Klima-Therm w 2022 roku wpłynął m.in. intensywny rozwój sprzedaży urządzeń marki własnej KAISAI. W ujęciu globalnym marka KAISAI urosła ponad czterokrotnie, a główną siłą napędową odnotowanych wzrostów były pompy ciepła typu powietrze-woda. Doskonałe rezultaty firma wypracowała również w dwóch innych kluczowych segmentach biznesowych, zwiększając przychody pochodzące z dystrybucji produktów klimatyzacyjnych Fujitsu oraz produkcji central wentylacyjnych marki Klimor.

Kolejnym źródłem dynamizacji działalności firmy był eksport ze znaczącym udziałem marki KAISAI, która rok do roku zwiększyła sprzedaż na konkurencyjnych rynkach zagranicznych o kilkadziesiąt procent.

- „Osiągnęliśmy przełomowy moment w naszym ponad 25-letnim rozwoju, przeszliśmy bowiem od etapu systematycznych wzrostów do zjawiska skalowania biznesu” – powiedział Daniel Jaśkiewicz, Prezes Zarządu w Grupie Klima-Therm, i dodał: – „Efekt skali wynika przede wszystkim z pomnożenia naszych sukcesów w szczególnie perspektywicznym segmencie, jakim są Odnawialne Źródła Energii. Rozbudowaliśmy portfolio o rozwiązania najbardziej oczekiwane przez rynek, dzięki czemu osiągnęliśmy wolumen ilościowy sprzedaży blisko 3-krotnie przekraczający zakładane plany. Skupienie na skalowaniu poparte analizą szans i zagrożeń pomaga nam również w ekspansji na rynkach zagranicznych, z korzyścią dla dynamizacji działalności naszych spółek w Europie.”

Rekordowe wyniki finansowe Grupy Klima-Therm przekładają się na wzrost jej znaczenia jako podmiotu gospodarczego w sektorze dużych przedsiębiorstw, które według danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) stanowią zaledwie 0,2% ogółu firm. I tak polskie spółki Grupy Klima-Therm w samym 2022 roku wpłaciły aż 143,3 mln zł podatków i innych danin publicznych – trzykrotnie więcej niż w roku obrotowym 2021.

Na 2023 rok Grupa Klima-Therm zapowiada utrzymanie wysokiego poziomu przychodów z kilkuprocentową, dodatnią dynamiką.