Ostatnie lata obfitowały w dyskusje na temat czynników chłodniczych i ich wpływu na środowisko, atmosferę i stratosferę. Doprowadziły do wielu zmian w przepisach prawa, wycofaniu i wprowadzeniu na rynek nowych czynników chłodniczych, nowych i bezpieczniejszych systemów w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Zmiany ostatnich lat pociągają za sobą poważne konsekwencje dla całej branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.

Od 14. Raportu Bitzera dzięki inicjatywie polskiej spółki Thermo Schiessl – teraz Schiessl Polska - to kompendium wiedzy o czynnikach chłodniczych pojawia się w języku polskim.

Każde nowe wydanie uzupełnione jest o obecnie dostępne czynniki chłodnicze, prezentuje ich właściwości termodynamiczne, zastosowanie i wpływ na środowisko. Ponadto Raport Przedstawia praktyczne wskazówki do przezbrajania układów, dotychczasowe doświadczenia i wynikające z nich  konsekwencje w pracy instalacji chłodniczych oraz wymogi odnośnie budowy układów chłodniczych.

19. Raport Bitzera na temat czynników chłodniczych w języku polskim można bezpłatnie pobrać ze strony Schiessl Polska http://www.schiessl.pl/pl/aktualnosci1/bitzer-czynniki-chlodnicze--raport-wydanie-19