Jest to bardzo ważne również dla instalatorów, ponieważ montowanie urządzeń niedostosowanych do wymagań może skutkować różnymi konsekwencjami, w tym również koniecznością demontażu niewłaściwych urządzeń.

Najważniejsze wymagania Ekoprojektu dla producentów central wentylacyjnych:

1. Konieczność rozróżnienia rekuperatorów o przeznaczeniu mieszkalnym (SWM) i niemieszkalnym (SWNM). Z założenia „niemieszkalne” jest każde urządzenie o wydajności powyżej 1000 m3/h.
2. Producenci central wentylacyjnych mają obowiązek udostępnić dla swoich urządzeń tzw. kartę produktu zawierającą deklarację parametrów określonych w dyrektywie. Urządzenia mają być przebadane w jasno określonych warunkach, dzięki czemu na tej podstawie istnieje możliwość porównywania urządzeń dostępnych na rynku.
3. Producenci central wentylacyjnych o przeznaczeniu mieszkalnym mają obowiązek udostępnić etykietę klasy energetycznej dla tych urządzeń.

Najważniejsze wymagania dla central wentylacyjnych o przeznaczeniu mieszkalnym (od 01.01.2018):
1. JZE (jednostkowe zużycie energii) na poziomie nie przekraczającym -20 kWh/(m2/rok).

Najważniejsze wymagania dla central wentylacyjnych o przeznaczeniu niemieszkalnym (od 01.01.2018):
1. Minimalna sprawność odzysku ciepła wynosi co najmniej 73% (w określonych warunkach).
2. Wyposażenie w układ kontroli ciśnienia (mechanizm ostrzegawczy włącza się jeżeli spadek ciśnienia w filtrze przekracza maksymalny dopuszczalny spadek ciśnienia).