Zaproponowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nowe zasady dofinansowywania instalacji z kolektorami słonecznymi spotkały się z falą krytyki, zwłaszcaa od producentów kolektorów próżniowych.

Zdaniem SPIUG, zamiany zaproponowane przez NFOŚiGW, po kilku niewielkich korektach, pozwalają na unikniecie preferowania którejkolwiek technologii, jako organizacja zrzeszająca m.in producentów kolektorów słonecznych zdecydowała się zabrać bezstronny głos w dyskusji.

W stanowisku SPIUG w sposób konstruktywny pokazano, jakich korekt w projekcie można dokonać, aby uniknąć oskarżeń o preferencje jakiejkolwiek technologii, z nadzieją, że w ten sposób SPIUG jako partner NFOŚiGW, przy tworzeniu dobrych instrumentów wsparcia, przyczyni się do finalnego uzyskania zasad programu, do którego nikt nie będzie zgłaszał zastrzeżeń.

Więcej: Stanowisko SPIUG dotyczące zmian w programie dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych przygotowanego i wprowadzanego przez NFOŚiGW od 01.10.2013 r.