Zmiany w programie polegają na zastąpieniu powierzchni całkowitej (wymiarów zewnętrznych) paneli słonecznych na powierzchnię czynną wytwarzającą ciepło, niezbędną do obliczania wielkości dopłaty indywidualnej dla inwestora.

W momencie przygotowania programu przyjęto m.in. regułę dopłaty do kredytu, uzależnionej od powierzchni całkowitej (wymiarów zewnętrznych) kolektora słonecznego. Takie podejście wydawało się na tym etapie optymalne i było uzasadnione potrzebą stosowania prostych reguł, przyjętych w innych krajach oraz przystępnych dla pracowników sektora bankowego obsługującego klientów. Z czasem, zaczęły pojawiać się nowe modele kolektorów o powierzchni czynnej znacznie odbiegającej od całkowitej. To właśnie małe firmy monterskie, oraz producenci polscy zwrócili uwagę na ten fakt. W efekcie wspomnianego wyżej spotkania zmiany uwzględniające tę różnicę zostały wprowadzone.

Zmiana powierzchni na czynną w obliczeniach wielkości dopłaty spowoduje, że klient będzie mógł zdecydować czy kupić więcej paneli charakteryzujących się mniejszą efektywnością czy mniej ale za to o wysokiej sprawności. Za każdym razem jednak otrzyma dofinansowanie na powierzchnię czynną urządzenia. Zmiany te nastąpiły w wyniku pojawienia się na rynku kolektorów, w których występują coraz większe różnice pomiędzy wymiarami obudowy solarów a ich powierzchnią czynną. Pierwotne wykorzystanie wymiarów zewnętrznych kolektora słonecznego w regule dopłaty do kredytu było uzasadnione potrzebą stosowania prostych reguł, przyjętych w innych krajach oraz przystępnych dla pracowników sektora bankowego obsługującego klientów.

Program „Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych” realizowany jest od połowy 2010 r. na obszarze całego kraju. Dotychczas wypłacono dotacje, na łączną kwotę 279 506 tys. zł dla 42 tys. beneficjentów, którzy zainstalowali kolektory o łącznej powierzchni 280, 7 tys. m2. Umożliwi to ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wysokości 44 tys. ton/rok.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej