22 marca br. w Warszawie przedstawiciele siedmiu banków podpisali umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczące udzielania kredytów na energooszczędne mieszkania i domy, do których 300 mln zł dopłaci NNFOŚiGW. Program dopłat do domów energooszczędnych będzie trwał do 2018 roku, chociaż ze względu na zakładany czas budowy inwestycji, wydatkowanie środków zakończy się w 2022 roku. Kredyty skierowane do osób fizycznych planujących budowę domu jednorodzinnego lub kupujących dom czy mieszkanie od dewelopera czy spółdzielni mieszkaniowej. Pierwsze kredyty mają zostać uruchomione już za miesiąc.

Program NFOŚiGW będzie znaczącym impulsem pobudzającym sektor budownictwa do wprowadzania i promowania technologii energooszczędnych, zmniejszających emisję CO2, co jest istotne zwłaszcza dla firm z naszej branży oferujących systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Według wyliczeń Funduszu programem ma zostać objętych około 12 tysięcy domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie będzie miało formę bezzwrotnej, częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek - roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową niezbędną do ogrzewania i wentylacji nie może przekroczyć 40 KWh na metr kwadratowy rocznie dla budynków energooszczędnych lub 15 KWh na metr kwadratowy rocznie dla budynków pasywnych.

Wysokość dofinansowania, pierwotnie planowana na niższym poziomie, po decyzjach Zarządu NFOŚiGW ostatecznie wynosi:
• dla domów jednorodzinnych:
a) standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;
b) standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto;
• dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:
c) standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto;
d) standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto.
W przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF15, dotacja może być obniżona do poziomu przewidzianego dla standardu NF40. W razie nie osiągnięcia zakładanego standardu NF40, dotacja nie zostanie udzielona.

>>Więcej o programie kredytów z dotacją na dom

Opracowanie: Redakcja na podstawie NFOŚiGW