Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) to pierwszy spośród siedmiu banków wybranych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach programu „Dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych”, który przedstawił ofertę kredytu z dotacją dla klientów indywidualnych.

Kredyt Dom EnergoOszczędny

BOŚ S.A. oferuje kredyt z dopłatą osobom fizycznym, które:

 •     budują dom jednorodzinny w jednym ze standardów energetycznych określonych przez NFOŚiGW;
 •     kupują nowy dom jednorodzinny lub mieszkanie w domach wielorodzinnych od deweloperów (spółdzielni mieszkaniowych) w jednym ze standardów energetycznych określonych przez NFOŚiGW w wytycznych projektowych.

Kredytem Dom EnergoOszczędny mogą być finansowane:

 •     budowa domu jednorodzinnego;
 •     zakup nowego domu jednorodzinnego;
 •     zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Z kredytem Dom EnergoOszczędny można uzyskać dofinansowanie:

 • w przypadku domów jednorodzinnych:

   - standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto;
   -  standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;

 • w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:

   - standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto;
   - standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto.

Wypłata dotacji następuje po zrealizowaniu budowy lub zakupu wraz z potwierdzeniem uzyskania efektu ekologicznego, rozumianego jako potwierdzenie osiągnięcia wymaganego standardu energetycznego.

Dom lub mieszkanie muszą spełniać standard energetyczny wymagany przez NFOŚiGW rozumiany jako uzyskany wskaźnik rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej odrębną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240). Więcej: o standardzie energetycznym.

Kredyt z Dotacją nie może być udzielany w ramach prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności gospodarczej, jak również na finansowanie działalności gospodarczej Kredytobiorcy.

Oferty kredytu z dopłatą, poza Bankiem Ochrony Środowiska S.A., powinny się pojawić wkrótce w innych 6 bankach współpracujących z NFOŚiGW:

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Deutsche Bank PBC S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • Nordea Bank Polska S.A.
 • SGB-Bank S.A.