Budowa TwinFresh Comfo

System jednorurowy zbudowany jest na bazie kanału teleskopowego z PCV o zakresie długości 120-470 mm, wewnątrz którego znajduje się wentylator rewersowy oraz ceramiczny, akumulacyjny wymiennik ciepła i dwa filtry powietrza. Kanał zakończony jest kratką wentylacyjną wewnętrzną oraz wylotem zewnętrznym ze stali malowanej proszkowo. Kratka wewnętrzna może być wyposażona w automatyczną żaluzję (model R) lub płaski dekoracyjny panel (model S).

TwinFresh Comfo typ S i R

TwinFresh Comfo typ S i R

Wszystkie modele wyposażone zostały w system sterowania za pomocą przełączników na obudowie oraz pilota zdalnej obsługi.

W urządzeniu zastosowano energooszczędny, rewersowy wentylator osiowy z silnikiem EC (elektro-komutatorowy) w wersji niskonapięciowej (12V), wyposażony w łożyska kulkowe oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem.

System został wyposażony w ceramiczny, akumulacyjny wymiennik ciepła o efektywności rekuperacji sięgającej 91%. Dzięki komórkowej strukturze materiału w wymienniku tworzy się duża powierzchnia kontaktowa dla przepływającego powietrza, co zwiększa efektywność rekuperacji.

Dwa wbudowane filtry G3 (wlotowy i wylotowy) zabezpieczają układ przez przedostawaniem się do pomieszczenia zanieczyszczeń i insektów oraz chronią wewnętrzne części urządzenia przed zabrudzeniem.

Urządzenie posiada wbudowany czujnik wilgotności oparty na trzech punktach pomiaru (kiedy wilgotność sięga 45, 55 oraz 65%).

TwinFresh Comfo - budowa

TwinFresh Comfo - budowa

Urządzenie jest łatwe w montażu, a jego praca nie powoduje powstawania skroplin. Charakteryzuje się cichą pracą 22-29 dBA~3 m.

Zastosowanie i montaż

Do energooszczędnej i efektywnej wentylacji nawiewno-wywiewnej pojedynczych pomieszczeń mieszkalnych lub użytkowych o powierzchni do 58 m3/h. TwinFresh Comfo posiada wbudowany system zdalnego sterowania. Za pomocą pilota można włączyć/wyłączyć system, przełączać między wydajnościami (minimalną, średnią i maksymalną) i trybami wentylacji (pasywnej, nawiewnej, rewersyjnej z odzyskiem ciepła oraz wywiewnej). Istnieje również możliwość aktywowania trybu nocnego (cicha praca z minimalną wydajnością w trybie rewersyjnym z odzyskiem ciepła). Za pomocą pilota można również regulować poziom wilgotności w pomieszczeniu.

TwinFresh Comfo - przykłady montażu

TwinFresh Comfo - przykłady montażu

Jak to działa?

System jednorurowy może pracować zarówno w trybie rewersowym z odzyskiem ciepła i wilgotności jak i w zwykłym trybie nawiewno - wywiewnym (jako nawietrzak).


CYKL I
Wentylator wyciąga ciepłe zużyte z pomieszczenia, które przechodzi przez ceramiczny wymiennik ciepła odbierający z niego 91% energii cieplnej i wilgotności. Kiedy wymiennik się nagrzeje, Urządzenie przełącza się automatycznie na tryb nawiewny.


CYKL II
Świeże czyste powietrze z zewnątrz przechodzi przez ceramiczny wymiennik absorbując skumulowaną w nim wilgoć i energię cieplną. Kiedy temperatura wymiennika spada, wentylator przełącza się ponownie na tryb wywiewny. Zmiana cyklu operacyjnego ma miejsce co 70 sekund.

TwinFresh Comfo - zasada działania

TwinFresh Comfo - zasada działania

Modele

W fercie Vents Group znajdziemy 6 różnych modeli wentylacji TwinFresh Comfo. Szczegóły i dane techniczne znajdują się w karcie TwinFresh Comfo (pdf).