Szukasz informacji o dotacjach lub innej pomocy finansowej z Unii Europejskiej na działalność gospodarczą związaną z branżą grzewczą, wentylacyjną, klimatyzacyjną, chłodniczą lub działalność pokrewną? TU ZNAJDZIESZ ODPOWIEDŹ!

Portal HVACR.pl razem z Agencją J&J współredaguje niniejszy dział o tematyce związanej z pozyskiwaniem Funduszy Unii Europejskiej dla firm branży HVACR. Na stronie tej publikujemy pytania użytkowników portalu HVACR.pl odnośnie możliwości pozyskiwania pomocy finansowej na działalność gospodarczą związaną z branżą wentylacyjną, klimatyzacyjną, grzewczą, chłodniczą i działalnością pokrewną. Na pytania te Agencja J&J udziela szczegółowych odpowiedzi z podaniem odpowiednich źródeł. ZADAJ PYTANIE

 

Zachęcamy do przeczytania artykułu: Fundusze unijne dla przedsiębiorców na 2012 rok

 

TWOJE PYTANIE O DOTACJE


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Agencji J&J
Agencja J&J Jowita Zielinkiewicz jest firmą działającą od 2002 roku i specjalizującą się w pozyskiwaniu dotacji, kredytów i funduszy na inwestycje, wykonującą na zamówienie analizy ekonomiczne, biznes plany, oferującą zarządzanie projektami oraz organizującą szkolenia, w tym szkolenia z zakresu rozwoju i zarządzania zasobami ludzkimi dla branży HVACR.
Standardowa usługa Agencji polega na analizie instytucji pod kątem pozyskania dotacji: przygotowanie wniosku, biznes planu/studium wykonalności, analizy finansowej oraz skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i załączników oraz złożenie aplikacji w odpowiedniej instytucji finansującej. Ponadto w zakres usługi może wchodzić zarządzanie realizowaną inwestycją. Regularne kontrolowanie prawidłowej dokumentacji, sporządzanie raportów technicznych i finansowych oraz wypełnianie wniosków o płatność.

Dlaczego warto skorzystać z usług Agencji J&J przy pozyskiwaniu funduszy unijnych?
Agencja J&J, jako nieliczna na rynku, ponosi współodpowiedzialność za swoją pracę. Jeśli klient nie otrzyma dotacji z przyczyn niezależnych od Agencji J&J to zobowiązujemy się poprawić czy uzupełnić dokumentację i złożyć wniosek ponownie bez dodatkowych opłat.
Oferta Agencji J&J dotyczy również organizacji i realizacji spotkań informacyjnych oraz szkoleniowych dla firm i instytucji zainteresowanych polityką strukturalną Unii Europejskiej, jak też wynikającymi z tego możliwościami współfinansowania inwestycji.

Oferuje wysoką jakość obsługi i stałą wymianę informacji. Odległość geograficzna od klienta nie stanowi dla nas przeszkody i nie ma wpływu na skuteczność naszych usług.

Do kogo skierowana jest oferta?
Agencja J&J swoją pomoc kieruje nie tylko do przedsiębiorstw, ale również do organizacji pozarządowych i organów samorządu terytorialnego. Redakcja HVACR.pl potwierdza, że usługi Agencji  J&J charakteryzuje duży profesjonalizm, indywidualne podejście do klienta i wysoka skuteczność działania.
Misją Agencji J&J, którą stanowi grupa doświadczonych specjalistów, analityków, doradców i szkoleniowców, jest dostarczanie wiarygodnego kapitału i najlepszego know-how z zakresu programów strukturalnych Unii Europejskiej, organizacji i zarządzania. Działalność Agencji dotyczy również usług szkoleniowych.
Strategia Agencji J&J zakłada podejmowanie współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami w celu zwiększania ich wartości rynkowej. Dotyczy również rozwijania przedsięwzięć publiczno-prywatnych oraz szeroką integrację projektów inwestycyjnych i społecznych współfinansowanych z programów strukturalnych Unii Europejskiej i pozostałych programów pomocowych celem stymulowania zrównoważonego rozwoju.


Oferowane usługi

Fundusze i dotacje UE.

Główną działalnością firmy jest doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych z dostępnych w Polsce programów pomocowych.
Do podstawowych zadań firmy należy:
• Identyfikacja odpowiednich programów w odniesieniu do planowanej inwestycji;
• Wstępna ocena szans i możliwości klienta na pozytywne rozpatrzenie aplikacji;
• Opracowywanie biznes planów i/lub studium wykonalności;
• Sporządzanie analiz ekonomicznych i finansowych;
• Przygotowywanie Strategii Rozwoju oraz Planów Rozwoju Eksportu;
• Opracowywanie wniosków o dotacje i wniosków kredytowych i/lub pożyczkowych;
• Pomoc w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji (załączników);
• Dostarczenie w wymaganym terminie i do odpowiedniej jednostki oceniającej kompletnej aplikacji;
• Pomoc w opracowaniu analiz i opinii jak: ocena wpływu na środowisko, opinie budowlane, opnie prawne itd.;
• Zarządzanie projektem na etapie realizacji oraz rozliczanie inwestycji, w skład, którego wchodzi m.in.:
o prowadzenie wszelkiej korespondencji z Instytucją Finansującą;
o przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie oraz ewentualnych aneksów;
o nadzór nad prawidłowością gromadzonej oraz przygotowywanej dokumentacji dotyczącej realizacji inwestycji,
o prawidłowe opisanie dokumentów dotyczących realizowanej umowy;
o pomoc w zakresie przeprowadzenie procedury przetargowej na zadania projektowe;
o przygotowywanie raportów z realizacji projektu do Instytucji Finansującej zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu,
o sporządzenie wniosków o płatność dotyczących przedmiotowej inwestycji,

Zakres i forma współpracy jest każdorazowo ustalana indywidualnie z każdym klientem w zależności od jego oczekiwań i potrzeb.

Szkolenia
Od ponad ośmiu lat założyciele Agencji J&J prowadzą działalność szkoleniową. Początkowo usługi J&J skierowane były wyłącznie do branży finansowo-ubezpieczeniowej - zrealizowano wiele projektów szkoleniowych dla największych instytucji finansowo-ubezpieczeniowych w kraju. Obecnie oferta Agencji J&J skierowana jest do szerokiego grona przedstawicieli wielu branż i zawodów. Tematyka, metodologia oraz forma szkoleń przygotowana jest zarówno dla szeregowych pracowników jak i przedstawicieli szczebla menadżerskiego firm i instytucji z całego kraju.

Szkolenia, pod względem tematyki, podzielono na następujące działy:
• Zarządzanie i przywództwo;
• Sprzedaż i obsługa klienta;
• Marketing;
• Zarządzanie zasobami ludzkimi;
• Rozwijanie kompetencji osobistych;
• Pozyskiwanie funduszy na inwestycje.

Dane kontaktowe:

Agencja J&J Jowita ZielinkiewiczAgencja J&J Jowita Zielinkiewicz
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
tel./fax: (58) 661 60 06
tel. kom.: 507 130 436
e-mail: biuro@agencjajj.pl
www.agencjajj.pl

Biuro Obsługi Klienta czynne we wszystkie dni robocze od 800 do 1600

 

MAM PYTANIE O DOTACJE UE