Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa). Środki przeznaczone na program „Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”, w wysokości 300 mln zł, dofinansują około 12 tysięcy domów i mieszkań o niskim zapotrzebowaniu na energię. Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań Dyrektywy. Będzie stanowił impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy taki ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.

Dofinansowanie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.
Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie ze wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.

Z uwagi na powyższe przygotowano zestaw wymagań technicznych, które muszą spełniać budynki realizowane w ramach programu. Wymagania opierają się na ekspertyzie przygotowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A.

Program będzie realizowany w latach 2013-2015 przy współpracy z sektorem bankowym. Trwa właśnie (do 4 stycznia 2013 roku) nabór wniosków banków o zawarcie umowy o współpracy i przyznanie limitu środków na dotacje. Kredyty z dopłatą powinny zostać uruchomione w I kwartale 2013 r.

Poza opublikowanymi obligatoryjnymi wymaganiami technicznymi dla budynków objętych programem, NFOŚ udostępnił także Podręcznik dobrych praktyk budownictwa energooszczędnego, który zawiera dodatkowe zalecenia, które ułatwią osiągnięcie zakładanego standardu i efektu środowiskowego.

Kolejne informacje o programie i dopłatach będą ogłaszane, w miarę postępu prac, na stronach internetowych NFOŚiGW.