Pożyczek w ramach programu „Bocian” będzie udzielał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez 4 lata instytucja ma rozdysponować 420 000 mln zł. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym, zatem istotna będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegóły finansowe
Minimalna kwota pożyczki to 2 mln zł, a maksymalna – 40 mln zł. Oprocentowanie pożyczki w skali roku zostanie ustalone w oparciu o WIBOR 3M -100 pkt bazowych, jednak nie mniej niż 2%.  Pożyczka będzie udzielana na maks. 15 lat od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki.

Przeznaczenie pożyczki
Pożyczka będzie mogła pokryć do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji takich jak: instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, systemy geotermalne, elektrownie wodne, ciepłownie biomasowe, biogazownie oraz wysokosprawną kogenerację biomasową. Mają być to projekty o rozproszonym charakterze.

Opinia eksperta
- Jest to na pewno kolejny właściwy krok do realizacji celu zwiększenia produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Choć jak zawsze rodzą się pewne wątpliwości – na przykład czy minimalna kwota pożyczki nie jest zbyt niska. Moim zdaniem jest możliwe zrealizowanie np. instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kW w budżecie niższym niż 2 mln zł. Czy to oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał koniecznie realizować projekt o wyższym budżecie? Oczywiście jest to sprawa indywidualna i zależy od wyboru technologii, ale jak zawsze program wydaje mi się trochę przeregulowany. Aby zachęcić do produkcji z OZE przedsiębiorców, którzy będą wykorzystywać energię na własny użytek warto byłoby obniżyć próg inwestycji. Tym bardziej, że jest to pożyczka, a nie bezzwrotna dotacja – mówi Jan Kordasiewicz z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

 

Źródło: Consulting PR