Konkurs „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” jest przeznaczony dla firm, a głównie - dla przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło. Pula ponad 53 mln zł ma objąć dofinasowanie inwestycji w modernizację lub wymianę źródeł ciepła, w modernizację procesu spalania lub w zamianę nośnika energii na rzecz gazu, oleju, odnawialnych źródeł energii. Premiowane jest odejście od węgla na rzecz biomasy. Nie są dotowane współspalanie, instalacje zastępcze ani projekty termomodernizacyjne dotyczące budynków.

Nabór wniosków do programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” potrwa do 07 kwietnia 2014 roku. Wnioski przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem tego programu PL04 (2014) jest maksymalizacja redukcji emisji CO2, dlatego priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące modernizacji źródeł ciepła o najwyższym wskaźniku redukcji emisji dwutlenku węgla. Minimalna wymagana wartość ograniczenia/uniknięcia emisji CO2/rok dla projektu wynosi 100 000 Mg/rok.

Zobacz więcej informacji na temat programu PL04.