NFOŚiGW niedawno zakończył program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3. Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.

NFOŚiGW uruchomił program, by dzięki stosowaniu OZE ograniczyć lub uniknąć emisji CO2. Od roku 2010, emisję ograniczono o ponad 75 tys. ton CO2 rocznie.

W ramach programu zrealizowano 67 363 inwestycji. Średni koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyniósł 14,8 tys. zł, a średnia kwota dotacji -  6,7 tys. zł. W sumie wykorzystano niemal wszystkie środki przeznaczone na program - 449 567 912,28 zł z 450 mln zł.

Mapa instalacji kolektorów słonecznych

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tak dużej liczby inwestycji w okresie blisko 5 lat nie byłoby możliwe bez efektywnej współpracy z sektorem bankowym. Popularyzacja tego źródła energii wywołana przez Program zapewniła rozwój branży, co daje możliwość utrzymywania się zainteresowania instalacją kolektorów po zakończeniu dofinansowania.

Według danych Instytutu Energetyki Odnawialnej program był impulsem rozwoju rynku kolektorów słonecznych, przyspieszając rozwój branży - firmy produkujące i montujące kolektory zyskały zastrzyk finansowy do dalszego rozwoju. Zwiększona sprzedaż kolektorów sprawiła, że Polska awansowała w rankingu sprzedaży w Europie z 9. miejsca w 2009 r. na 3. w 2012 roku.

Czy po ustaniu dopłat utrzyma się zaintresowanie klientów końcowych tym źródłem energii?