Parlament Europejski opublikował tekst nieformalnego porozumienia w zakresie nowelizacji regulacji F-gazowej. Zawarte w nim daty zakazu stosowania czynników HFC mogą zostać w toku prac nad nowelizacją przyspieszone. Oto najbardziej aktualna propozycja:

 

Zakaz serwisu i konserwacji  
Czynniki z grupy HFC o GWP=>2500 1 stycznia 2020
Zakaz „wprowadzania na rynek” (nowe urządzenia)  
Domowe chłodziarki i zamrażarki, które zawierają czynniki HFC o GWP>=150 1 stycznia 2015
Chłodziarki i zamrażarki do zastosowań komercyjnych (hermetycznie zamknięte), które zawierają czynniki HFC o GWP>=2500 1 stycznia 2020
Stacjonarne urządzenia chłodnicze, które zawierają, lub których działanie zależy od czynników HFC o GWP >=2500 (wyjątkiem są urządzenia dla temperatury poniżej -50 deg C) 1 stycznia 2020
Przenośne systemy klimatyzacji w pomieszczeniach (hermetycznie zamknięte urządzenia, które użytkownik końcowy może przemieszczać między pomieszczeniami) zawierające HFC o GWP>=150 1 stycznia 2020
Scentralizowane systemy chłodnicze do zastosowań komercyjnych , o mocy chłodniczej 40 kW lub więcej, które zawierają, lub których działanie zależy od czynników HFC o GWP >=150 (z wyjątkiem biegu pierwotnego w systemach kaskadowych, gdzie można stosować czynniki HFC o GWP=<1500) 1 stycznia 2022
Chłodziarki i zamrażarki do zastosowań komercyjnych (hermetycznie zamknięte), które zawierają czynniki HFC o GWP>=150 1 stycznia 2022
Pojedyncze klimatyzatory typu split, które zawierają mniej niż 3 kg lub których działanie zależy od czynników HFC o GWP >=750 1 stycznia 2025