Dlaczego?

1.       Substancja R134a ma tzw. współczynnik globalnego ocieplenia (GWP, ang. Global Warming Potential) na poziomie 1.430.

2.       Współczynniki GWP różnych substancji chemicznych porównywane są do wpływu na klimat emisji dwutlenku węgla (CO2), dla którego GWP równa się 1 (jeden).

3.       Oznacza to, że emisja 1 kg czynnika chłodniczego R134a jest pod względem ekologicznym równoznaczna z emisją ponad 1,4 tony CO2.

4.       Typowy współczesny samochód osobowy wydziela ok. 130-150 gram CO2 (czyli 0,13-0,15 kg, średnio 0,14 kg) na każdy przejechany kilometr.

5.       Prosta kalkulacja (dzielenie 1.430 przez 0,14) daje rezultat około 10.000.

6.       Układ klimatyzacji samochodowej przeciętnego auta zawiera od ok. 700 gram do 1 kg R134a. Układ chłodniczy przeciętnej lodówki zawiera ok. 100-200 gram R134a. Natomiast instalacja chłodnicza w jednym tylko supermarkecie potrafi zawierać nawet ok. 2-3 ton R134a lub innego czynnika chłodniczego z grupy HFC.

 

R12 (CFC-12)

Przed R134a, w klimatyzacji samochodowej stosowany był czynnik R12 (CFC-12). Nie dość, że substancja ta jest silnym niszczycielem stratosferycznej warstwy ozonowej – z przyjętym tzw. „potencjałem niszczenia warstwy ozonowej” (ang. ODP, Ozone Depleting Potential) na poziomie 1 (jeden), to jest również niebezpiecznym gazem cieplarnianym, posiadającym współczynnik globalnego ocieplenia (GWP) na poziomie aż 10.900! Współczynnik GWP dla R12 jest więc:

- trzykrotnie wyższy niż dla R404A i R507 (których GWP= prawie 4.000),

- sześciokrotnie wyższy niż dla R22 (GWP=1.810),

- prawie ośmiokrotnie wyższy niż dla R134a (GWP=1430).

Czynnik R12 jest „odnośnikiem” dla innych czynników jeśli chodzi o wartość współczynnika ODP. Na przykład dla R22 współczynnik ODP wynosi 0,055. Czyli R12 jest dla warstwy ozonowej około 18 razy bardziej szkodliwy niż R22.

Wartości współczynników GWP dostępne są na stronie http://www.buzzle.com/articles/greenhouse-gases-list.html

 

Opracował: Michał Dobrzyński, Prezes Zarządu Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON
ul. Matuszewska 14 bud. B9, 03-876 Warszawa
tel. 22 392 74 64, 22 392 74 63, kom. 600 281 279, fax 22 675 29 66

michal@prozon.org.pl, www.prozon.org.pl

PROZON Michał Dobrzyński