ASHRAE (ang. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) uznało czynnik AC6, produkowany prez Mexixhem, za możliwy do zastosowania na amerykańskim rynku. Teraz czynnik trafi do zatwierdzenia przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska.

ASHRAE zakończyło oficjalny proces badań nad czynnikiem AC6, dzięki czemu uzyskał od aprobatę oraz oficjalny numer czynnika chłodniczego: R-445A. Pod oficjalną nazwą R-444A znajduje się mieszanka AC5, również produkowana przez Mexichem. O AC5 i AC6 pisaliśmy w artykule SAE poszukuje alternatyw dla czynnika chłodniczego do MAC

Czynniki chłodnicze AC5 i AC6 posiadają niskie GWP i są alternatywą dla R-134a i R-1234yf używanych w klimatyzacji samochodowej. Wcześniej czynniki te otrzymały aprobatę stowarzyszenie SAE International.

Zarówno AC5 jak i AC6 to mieszanki powstałe na bazie R-1234ze. AC5 i AC6 tak jak R-1234yf są klasyfikowane jako produkty A2L. Obydwa czynniki są w pełni zgodne z Europejską Dyrektywą MAC.

Mieszanki Mexichem oparte na R-1234z stanowią alternatywę dla będącego na rynku czynnika Honeywell i DuPont i stanowią rozwiązanie zgodne z regulacjami europejskimi odnośnie do czynników MAC.

 

Źródło: ASHRAE